Makro

Tokyo den 21 maj. PHILIP FONG / TT NYHETSBYRÅN
Kinas tillväxt

Trögt i Japan och Sydkorea – trots positiva Kinasiffror

Den kinesiska industrin visade upp oväntat starka siffror i maj men i de två övriga motorerna i Asiens ekonomi, Japan och Sydkorea, går det fortfarande trögt. Det visar makrodata som presenterades i natt enligt Reuters.

Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till den lägsta nivån sedan maj 2009. Även aktiviteten i den sydkoreanska industrin går brant neråt.

”Produktionen kommer troligen att ligga långt under normala nivåer i många månader framöver eftersom både den inhemska och globala efterfrågan är fortsatt väldigt nedtryckt”, skriver analysfirman Capital Economics.

20 min
Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina vänder till tillväxt – högsta nivån sedan januari

Kinas industrisektor klättrade överraskande över tillväxtstrecket i ett färskt inköpschefsindex från Caixin/Markit, skriver Reuters.

Indexet steg till 50,7 i maj, jämfört med 49,4 i april. Det var högre än väntat och den högsta nivån sedan januari. 50-strecket markerar gränsen för tillväxt och nedgång i företagens aktivitet.

Uppgången drevs av ett kraftigt lyft i produktionen samtidigt som efterfrågan från utlandet fortsatt är svag.

1 tim
Läs mer om Kinas tillväxt
Coronaviruset Svenska tillväxten
Illustrationsbilder. TT
Coronaviruset Svenska tillväxten

Analyser: Bra BNP-siffra, men nu kommer riktiga raset

Att Sveriges BNP gick oväntat starkt under första kvartalet var en positiv signal på marginalen, men kommer troligen inte att betyda så mycket, skriver DI:s Viktor Munkhammar i en analys.

Den övervägande delen av kvartalet var före coronakrisen och det är först i det andra kvartalet syns den reella effekten.

”Frågan är snarast om fallet kommer att räknas i en- eller tvåsiffriga tal”, skriver han.

Bloombergs expert Johanna Jeansson säger till den egna sajten att siffrorna är ett bevis för att Sveriges lindrigare restriktioner dämpade smällen för ekonomin.

– Vi väntar oss inte att Sverige kommer att kunna undvika recession under 2020, men den ser ut att bli lindrigare än på andra ställen.

29 maj
Finansminister Magdalena Andersson. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svenska BNP-siffror bättre än väntat i första kvartalet

Sveriges BNP steg med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, skriver Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med samma kvartal 2019 steg BNP med 0,4 procent.

Siffrorna var bättre än analytikerna hade väntat sig. Enligt Infronts prognosenkät väntades BNP ha minskat med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. SCB skriver att ett positivt bidrag från nettoexporten räddade negativa siffror från övriga poster.

SCB:s snabberäknade indikator från den 5 maj visade att BNP sjönk med 0,3 procent under kvartalet och steg 0,5 procent i årstakt.

29 maj
BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

SCB: Svenska exporten rasade 17 procent i april

Den svenska varuexporten uppskattas till 106,7 miljarder kronor i april. Det var ett fall på 17 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt färsk statistik från SCB.

April var den första månaden som i sin helhet påverkades av coronakrisen.

Importen föll samtidigt med 23 procent till 99,1 miljarder kronor. Det gjorde att aprils överskott i utrikeshandeln blev 7,6 miljarder kronor, att jämföra med ett underskott på 0,1 miljarder samma månad i fjol.

Mot EU syntes ett ordentligt underskott, i stället var det mot övriga världen (där Storbritannien numer ingår) som Sverige det stora överskottet syntes.

29 maj
Läs mer om Coronaviruset
LEHTIKUVA / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Finlands BNP sjönk med 0,9 procent första kvartalet

(Direkt) Finlands bruttonationalprodukt sjönk 0,9 procent under första kvartalet, jämfört med kvartalet före, och sjönk 1,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Det framgår av definitiv statistik från Finlands statistikbyrå.

Enligt preliminär statistik, den 15 maj, ökade BNP med 0,1 procent under kvartalet och ökade 0,2 procent i årstakt.

Statistikcentralen noterar att Finlands ekonomi nu är inne i en recession eftersom BNP nu har krympt två kvartal i rad. BNP-utfallet för fjärde kvartalet revideras dock upp till -0,6 procent jämfört med föregående kvartal, från -0,8 procent tidigare.

29 maj
Utomhuskafé i Berlin. JOHN MACDOUGALL / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Barometerindikator för eurozonen steg i maj

(Direkt) EU:s konjunkturbarometer visar att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 67,5 i maj, jämfört med reviderade 64,9 föregående månad (67,0).

Det framgår av EU-kommissionens månatliga rapport.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades 70,3.

Eurostat uppger att det ekonomiska sentimentet i maj visade de första tecknen på en återhämtning efter rasen som registrerades i mars och april.

Uppgången i euroområdet speglade en återhämtning i förtroendet hos både industri och hushåll som neutraliserade omkring en femtedel av den kombinerade nedgången i mars och april. Däremot fortsatte förtroendet inom tjänstesektorn att sjunka, om i en lägre takt än de två föregående månaderna, enligt Eurostat.

Indikatorn för förväntningarna på sysselsättningen steg till 70,2 från 58,9.

För hela EU steg konfidensindikatorn till 66,7 i maj från reviderade 63,8 månaden före (65,8).

I Tyskland steg den samlade konfidensindikatorn till 75,3 från 72,1 föregående månad, i Italien sjönk den till 63,0 (från 83,7 i mars). I Spanien steg index till 74,9 från 73,3, i Frankrike sjönk indikatorn till 67,6 från 67,9.

I Sverige steg indikatorn till 69,6 från 67,7.

28 maj
Läs mer om Europas tillväxt