Kartläggning: Svenska bolag påverkar ”sovande jättarna”

Mail redaktion Hanna Åkesson, Omni Ekonomi
Publicerad 08 nov. 2018, 13.24
Klimatförändringarna

Stockholm Resilience Center och Kungliga vetenskapsakademien har kartlagt vilka finansbolag som har störst inflytande över några av klotets viktigaste landområden ur klimathänsyn, de stora skogarna i Sydamerika, Ryssland och Kanada.

Svenska aktörerna som investerat mest i verksamheter i ”de sovande jättarna” är AMF med 855 miljoner kronor, SEB med 382 miljoner och Tredje AP-Fonden med 281 miljoner kronor, skriver Veckans Affärer.

Internationellt är innehaven små men Victor Galaz, biträdande direktör på det internationella forskningsinstitutet, säger att man inte får glömma att svenska pensionsfonder har ägande i världens finansjättar och samarbetar med flera av dem.

Värst när det gäller påverkan på skogarna är amerikanska jättarna Blackrock och Vanguard samt norska Norge Bank Investment Management.

bakgrund
Stockholm Resilience Centre
Wikipedia (sv)

Stockholm Resilience Centre är en internationell forskningsenhet vid Stockholms universitet, vilken inbegriper olika discipliner. Den grundades 2007. Stockholm Resilience Centre:s forskning är inriktad på miljö och hållbar utveckling med fokus på så kallade socialekologiska system, system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus för forskningen står systemens resiliens, det vill säga deras förmåga att klara av störningar och förändringar, för att kunna fortsätta att utvecklas. Forskningen integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap och har som mål[förklaring behövs] att bidra till en värld med bibehållen produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.[förklaring behövs]Stockholm Resilience Centre innefattar ett magisterprogram och en doktorandskola, samt håller fristående kurser. Föreståndare är Line Gordon.