Northvolt beviljas EU-lån på nästan 4 miljarder till fabrik

Mail redaktion Tomas Medin Westman, Omni Ekonomi
Publicerad 15 maj 2019, 18.05
Svenska batterifabriken

Europeiska investeringsbanken beviljar Northvolt ett lån på motsvarande 3,8 miljarder kronor för bygget av en batterifabrik i Skellefteå. Det rapporterar DI.

– Det är en jätteviktig milstolpe, säger presschefen Jesper Wigardt.

Man hade dock ansökt om motsvarande 4,3 miljarder kronor i lån och hela bygget väntas kosta 30 miljarder kronor.

bakgrund
Europeiska investeringsbanken
Wikipedia (sv)

Ej att förväxla med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansieringsinstitut med uppgift att bevilja lån och garantier i unionens intresse, utan vinstsyfte. Investeringsbanken lånar upp kapital på kapitalmarknaderna som den sedan lånar ut till förmånliga villkor för att finansiera projekt som är betydelsefulla för unionen. EIB har erhållit det högsta kreditbetyget AAA. EIB ägs av unionens medlemsstater, och styrs genom ett råd bestående av en minister från varje medlemsstat. EIB-rådet utser en styrelse, som ansvarar för beviljandet av finansiering och fastställandet av villkoren för detta, samt en direktion, som ansvarar för den löpande verksamheten.EIB inrättades som en egen juridisk person den 1 januari 1958 och har sitt säte i Luxemburg. Investeringsbanken regleras direkt av unionsrätten. Den nuvarande ordföranden för EIB är Werner Hoyer.