Vinsttapp för Semcon – tyngs av kalendereffekt

Mail redaktion Jon Velander, Omni Ekonomi
Publicerad 16 juli 2019, 08.06
Small Cap

Teknikkonsulten Semcon redovisar en något lägre rörelsemarginal och omsättning i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet minskar med 19 procent.

Bolaget uppger att kvartalsresultatet tyngs av kalendereffekten med en färre arbetsdag och lönsamhetsförstärkande åtgärder i affärsområdet Engineering & Digital Services.

”Med de lönsamhetsförstärkande åtgärder som vi vidtagit under första halvåret och en positiv kalendereffekt under andra halvåret är vi väl positionerade för fortsatta resultatförbättringar under 2019”, skriver vd Marcus Granlund.

Andra kvartalet

Omsättning: 476 mkr 2018: 479 mkr

Rörelseresultat: 17 mkr 2018: 21 mkr

Rörelsemarginal: 3,6 % 2018: 4,3 %

pressmeddelande
SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019
news.cision.com