TerranetANNONS

Blixtsnabb teknik som hindrar olyckor

BlincVision är en patenterad teknik som reagerar på hinder 10 gånger snabbare än konkurrenterna.
– Vårt team är handplockat från hela världen med specialistkompetenser från både fordonsindustrin och AI-sektorn, säger Magnus Andersson, vd på Terranet AB.
– Vårt team är handplockat från hela världen med specialistkompetenser från både fordonsindustrin och AI-sektorn, säger Magnus Andersson, vd på Terranet AB.
Terranet - shaping the future of road safety

Teknologin bakom BlincVision

Bolaget utvecklar idag sin produkt BlincVision, ett antikollisionssystem som förhindrar trafikolyckor med oskyddade trafikanter. BlincVision bygger på sensorteknologi som genom fyrdimensionell bildanalys identifierar objekt i trafiken.
BlincVision består av tre huvudkomponenter; Laserscanner, sensorer och AI-baserad objektidentifiering. Tillsammans möjliggör komponenterna en identifiering av objekt och ger fordonet möjlighet att agera för att avvärja farliga situationer med oskyddade trafikanter.
BlincVision utvecklas för att hantera situationer som uppstår plötsligt och inom korta avstånd. Därmed lämpar sig BlincVision för stadstrafik och har där till uppgift att säkra tryggheten för trafikanter.
Mer information: www.terranet.se

Företrädesemission

Teckningsperiod: Indikativt 29 maj – 13 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med teckningsrätter: Indikativt 29 maj – 8 juni 2023.
Teckning med företrädesrätt: För varje aktie, oavsett aktieslag, som ägs per avstämningsdagen, 25 maj 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) B-aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7.
Teckningskurs: Teckningskursen per unit uppgår till 0,90 SEK, motsvarande 0,18 SEK per aktie.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget ca 75,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 som erbjuds inom ramen för företrädesemissionen kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst sammanlagt ca 135,7 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 17,3 procent och garantiåtaganden om cirka 52,7 procent, vilket motsvarar en säkerställandegrad på cirka 70 procent.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.