Förbifart Stockholm försenas efter grov misskötsel

Mail redaktion Jon Velander, Omni Ekonomi
Publicerad 24 mars 2019, 16.42
Sverige

Förbifart Stockholm riskerar att försenas kraftigt och bli dyrare än beräknat. Orsaken är att Trafikverket sagt upp kontraktet med en central entreprenör efter misskötsel, skriver DI.

Det aktuella företaget uppges bland annat ha lämnat sprängmedel obevakat och dumpat förorenade bergmassor på fel ställen så att utsläpp runnit ner i Mälaren.

Entreprenören har haft ansvaret för ett viktigt tunnelbygge och måste nu ersättas.

– På pappret kommer en ny entreprenör med all sannolikhet att vara dyrare än den vi har i dag, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

bakgrund
Förbifart Stockholm
Wikipedia (sv)

Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden kommer att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel. Byggstarten skedde 19 augusti 2014 och öppnandet är planerat till 2026. Förbifart Stockholm ska bland annat enligt Trafikverkets projektmål knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten kommer att bli världens näst längsta tunnel i stads- respektive stadsnära miljö, efter Yamatetunneln i Tokyo. Gjorda prognoser pekar på att det kommer att köra cirka 11 000 fordon per timme i rusningstrafik och 145 000 fordon per dygn i Förbifarten. På vissa avsnitt är huvudtunneln inritad 65 meter under markytan och Mälaren. Förbifart Stockholm är en del av Trafiksatsning Stockholm.