{"pageProps":{"topics":{"articles":[[{"article_id":"0VQ1oB","title":{"value":"EG7 tar revansch och Atrium rapportlyfter – köp båda","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"EG7 tar revansch och Atrium rapportlyfter – köp båda"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Mysingingmonsters/Enad Global 7"},"source_id":"Games_Detail_MSM_Banner-1024x640.jpg","image_asset":{"id":"c2a2989d-6620-4cda-b4c9-28e79ac8c799","size":{"width":1024,"height":640},"hotspot":{"x":179,"y":33,"width":672,"height":504}},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ett varmt mottagande av Atrium Ljungbergs delår bäddar för att aktien ska upp mer. Fastighetsbolaget har ett starkt momentum och ser köpvärt ut på ett halvårs sikt, skriver Investtech i en teknisk analys."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Gamingbolaget Enad Global 7 lockar också efter att ha lämnat en svag kursperiod bakom sig. Uppsidan är stor nu när köparna har överhanden."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Investtech","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/investtech.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Lars-Göran Westerberg, analytiker \n\nInvesttech","markup":[{"type":"style:strong","length":33,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Image","source_id":"OMXSPI (80).png","image_asset":{"id":"23c03833-94e2-4d33-9246-dcc5cb5c5a26","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"OMXSPI"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde ned 0,7 procent under tisdagen och stannade på 975 punkter. Indexet har brutit ned genom golvet i den stigande trend som identifierats i grafen på medellång sikt, och återfinns mellan stödet runt 970 punkter och motståndet vid 1000 punkter. Brott genom motståndet ger köpsignal. På nedsidan finns flera stöd identifierade mot 937 punkter."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs korta Hausseindex står idag i 47 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 424 köp och 184 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 70 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vi befinner oss i början av rapportsäsongen då flertalet av börsens bolag kommer offentliggöra resultatet för andra kvartalet 2024. Många av börsbolagens insynspersoner är förbjudna att handla aktier i det egna bolaget i anslutning till rapport. Detta gör att antalet insynsaffärer är begränsat denna tid på året. Senaste veckan har det exempelvis enbart registrerats 75 affärer (59 köp och 16 sälj)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Svagt köp.","markup":[{"type":"style:em","length":38,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","source_id":"ATRLJB (2).png","image_asset":{"id":"5c0d8adc-0df7-4881-a783-c95bed648914","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Atrium Ljungberg"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg presenterade resultatet för Q2-24 under tisdagen. Marknaden reagerade på denna med att handla upp aktien sex procent. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas aktien i en stigande trend på medellång sikt som bekräftas av en stark volymbalans. Senaste veckans positiva utveckling har gjort att aktien fått köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Enligt teknisk analysteori signalerar denna om en uppgång mot 250 kronor. Motståndet vid 230 kronor testas, brott genom denna nivå ger ny köpsignal. På nedsidan finns stöd vid 210 kronor. Ett starkt momentum signalerat av ett 21-dagars RSI på 72, ger stöd till utsikterna på kort sikt enligt Investtechs forskning."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Atrium Ljungberg är neutral på insiderhandel i Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","source_id":"EG7 (1).png","image_asset":{"id":"77feaf48-2722-4807-93a7-c36ccc65d9f3","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Enad Global 7"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Enad Global 7 är ett svenskt holdingbolag som investerar i och förvaltar bolag inom spelindustrin. Bolagets aktie har en lång period av negativ utveckling bakom sig, vilket väl visas av den fallande trend som identifierats av Investtechs algoritmer. Aktien bottnade vid 12 kronor i februari, och efter det har optimismen så sakteliga börjar återvända bland investerarna. Sedan i maj har aktien handlats upp och noterat högre bottnar. Brott upp genom motståndet vid 15 kronor har gett köpsignal som stärks av en positiv volymutveckling under senaste veckans handel. Sammantaget signalerar detta om en ändring i psykologin hos investerarna, där köparna nu har överhanden. Med nästa motstånd först vid 25,60 kronor är uppsidan stor (60,5 procent). 15 kronor är stöd."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Enad Global 7 är neutral på insiderhandel och tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-07-10T09:07:36Z","authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-10T08:04:51Z","updated":"2024-07-10T08:55:51Z","published":"2024-07-10T09:07:36Z","last_saved":"2024-07-11T09:51:46.919766Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-10T09:07:36Z"},"version":34,"is_sticky":false,"newsvalue":8,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"investtech","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"eg7-tar-revansch-och-atrium-rapportlyfter-kop-bada"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Insynshandel","topic_id":"9bd4b316-1deb-4fc5-974b-1c68f4604581"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"organization","title":"Investtech","topic_id":"8a0d471b-a051-4e93-aa86-4e08eb37d7fa"},{"type":"organization","title":"Enad Global 7","topic_id":"46a14d4e-b23d-43c0-924c-116aaa1d7c3f"},{"type":"organization","title":"Atrium Ljungberg","topic_id":"5fb84533b55c16304e375cdbd0fe32a5ca0a4964"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53","title":"Fördjupning","slug":"fordjupning","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellaperspektiv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},"changes":{"published":"2024-07-10T09:07:36Z","modified":"2024-07-10T08:55:51Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Mysingingmonsters/Enad Global 7"},"source_id":"Games_Detail_MSM_Banner-1024x640.jpg","image_asset":{"id":"c2a2989d-6620-4cda-b4c9-28e79ac8c799","size":{"width":1024,"height":640},"hotspot":{"x":179,"y":33,"width":672,"height":504}},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ett varmt mottagande av Atrium Ljungbergs delår bäddar för att aktien ska upp mer. Fastighetsbolaget har ett starkt momentum och ser köpvärt ut på ett halvårs sikt, skriver Investtech i en teknisk analys."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Gamingbolaget Enad Global 7 lockar också efter att ha lämnat en svag kursperiod bakom sig. Uppsidan är stor nu när köparna har överhanden."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"yE6j8K","title":{"value":"Ovanligt gap till rivalen ger köpläge i Ford","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"7ab34dce-c282-4abd-82e1-8f52853da12f","title":"Barron's","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Ovanligt gap till rivalen ger köpläge i Ford"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Rolf Vennenbernd / AP"},"caption":{"value":"Ford Explorer electric cars stand in the hall at the start of production, in Cologne, Germany."},"source_id":"sdl27dcL1P-R4c_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"642fd8d3-1992-4960-a161-fae37406a7f1","size":{"width":7239,"height":4828},"hotspot":{"x":435,"y":41,"width":6042,"height":4542}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"barrons","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/barrons-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/barrons-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ford halkar efter ärkerivalen GM på börsen. Det är ovanligt: USA:s två största biltillverkare följer normalt varandra på börsen. I de sällsynta fallen där en drar i väg brukar gapet täppas till kort därefter, enligt Morgan Stanleys analytiker."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Analytikernas recept för att komma ikapp är att dra ner på investeringarna inom elbilar, och fokusera mer på aktieavkastning. Det är precis vad som väntar, och investerare har goda skäl att köpa aktien i svackan, skriver Barron’s."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Barron's","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/barrons.png","size":{"width":310,"height":310}},{"text":{"value":"Ford Is Making a Comeback. It’s Time to Buy the Stock."},"type":"Subheading","presentation_properties":{"display":"originalTitle"},"is_centered_on_large_device":true,"decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h3"}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"The U.S. auto maker is focused on returning capital to shareholders, which should boost performance in the months ahead.\n"},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"By Al Root \n\nBarron’s, 5 July 2024","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":3}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"If the stock market is a race, Ford Motor is losing. But it may be ready to start closing the gap with General Motors."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Ford’s shares have advanced 5.6% this year, trailing GM’s 30% gain and the S&P 500 ’s 16% rise. Not much separates the two U.S. auto makers. Sales are growing at both. Ford is expected to generate some $22 billion in operating profit over 2024 and 2025, while GM is expected to generate $26 billion. Both are growing electric vehicle sales faster than the market."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"The big difference has been their plans for capital return to shareholders. GM has announced or completed some $16 billion in stock buybacks, amounting to roughly 30% of its total market value, after the initial $10 billion buyback was announced on Nov. 29. Ford has stuck to dividends, paying 15 cents per quarter plus an 18-cent special dividend in March."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Underperformance by one of America’s two largest auto makers relative to the other doesn’t happen very often. When it does, the underperformer usually closes the gap, Morgan Stanley analyst Adam Jonas noted in a recent report. There just needs to be a catalyst. For Ford, it’s simple: spend less on EVs, improve quality, focus on shareholder returns."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"“We see an opportunity for Ford to narrow the gap by moving the needle toward capital discipline,” writes Jonas, who has a Buy rating and $17 price target on the stock, up 32% from Wednesday’s close of $12.87."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/1kATeG","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/1kATeG#article=yE6j8K;category=F%C3%B6rdjupning;title=Ovanligt%20gap%20till%20rivalen%20ger%20k%C3%B6pl%C3%A4ge%20i%20Ford","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Don’t expect Ford to buy back stock the way GM has, says Freedom Capital Markets analyst Mike Ward . The Ford family still controls 40% of the voting power in the company’s shares, and Bill Ford Jr. is the executive board chair—and the Fords like to receive their dividends. Ford’s current plan is to distribute 40% to 50% of annual free cash flow as special dividends."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"More special dividends should be coming. Ford could generate $21 billion in free cash flow over the next three years. Paying out 50% of that would amount to additional payments of up to $2.60 a share, or 20% of the current stock price. That money comes in addition to the quarterly 15-cent dividend. The stock market, though, doesn’t appear convinced. Ford shares are down 16% over the past 12 months. Ward remains hopeful, saying the company is focused more on total shareholder return."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"In the past, management bonuses were based on a mix of stock performance, return on capital, profit margin, and free cash flow goals. Improved operating performance, however, doesn’t always lead to higher stock prices. Over the past decade, Ford’s operating profit margins are up about four percentage points compared with the prior 10 years. The result of all that work? Ford stock trades at 1987 levels. Now, management gets paid for total shareholder return, CFO John Lawler said at an investor conference in June."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Key Data"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Barron’s"},"caption":{"value":"E=estimate. Source: FactSet"},"source_id":"fordgraf1.png","image_asset":{"id":"41c724bf-6b01-4ddf-ba30-dba34bb99465","size":{"width":800,"height":400}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Still, Ford needs to do more than just pay dividends and buy back shares. Its profit margins trail those of GM, something Ford plans to rectify by cutting $2 billion in costs. Part of the cost improvement starts with quality. Ford’s warranty expenses amount to about 3.5% of sales each year, higher than GM’s 3% and Toyota ’s 1%. Improving to competitors’ levels could mean another $1 billion to $2 billion in annual operating profit, significant for a company expected to earn $11 billion in 2024. CEO Jim Farley acknowledged how important quality is to Ford in April, noting that quality in 2023 was 10% better than it was in 2022, and another 10% better in the current model year."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Then there is Ford Pro, which is everything the rest of the business isn’t. The division, which sells and services trucks, cars, and vans for businesses, reported a 16.7% operating margin during the first quarter. The performance generated questions from Wall Street about how Ford could monetize the division with a spinout or initial public offering. None of that is likely. What the Ford Pro segment can do is help convince investors that profits won’t evaporate in a downturn."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"Ford isn’t abandoning EVs, but it has to shrink those losses"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":""},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"But the largest improvement to free cash flow will have to come from Ford’s EV business. Ford’s EV division, called Model e, lost $1.3 billion, even as the traditional car business and Ford Pro earned a combined $3.9 billion. Model e hasn’t achieved the scale or cost structure to generate consistent profits. Ford isn’t abandoning EVs, but it has to shrink those losses. That means less spending on EVs. When it released first-quarter earnings, Ford trimmed the top end of its capital spending guidance for 2024 to a range of $8 billion to $9 billion, down from a prior range of $8 billion to $9.5 billion. That might have gone unnoticed, but it amounts to slower EV spending."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Ford might also get some help from a stronger auto market. Americans are on pace to buy 16 million new cars in 2024, up from about 15.5 million in 2023. BofA Securities analyst John Murphy believes industry sales will peak around 2028 at 17 million to 18 million units. Murphy, who rates the stock a Buy, also projects Ford to pick up market share over that span. It will have newer offerings than the competition. His price target of $21 reflects a more than 60% gain in the shares."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Add it all up, and trimming the capital budget might be the best sign Ford is getting serious about its stock price. Investors should, too."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-07-08T09:45:55Z","authors":[{"id":"7ab34dce-c282-4abd-82e1-8f52853da12f","title":"Barron's"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-08T08:38:44Z","updated":"2024-07-09T07:24:28Z","published":"2024-07-08T09:45:55Z","last_saved":"2024-07-10T09:10:19.264135Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-08T09:45:55Z"},"version":28,"is_sticky":false,"newsvalue":4,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"barrons","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"ovanligt-gap-till-rivalen-ger-koplage-i-ford"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Barron's","topic_id":"4bbb205d-8c0a-413e-8ed3-6d954da1bd64"},{"type":"machine","title":"Okorrat:OmniEko","topic_id":"b09c9420-c113-4dcb-9303-1bfb01f92a4f"},{"type":"descriptor","title":"Fordon & transport","topic_id":"65a43527ec8ed29ffea66d58e857793438de322b"},{"type":"organization","title":"Ford Motor","topic_id":"5091416690a64c95706c5b3f1c9a6aff0b182a97"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53","title":"Fördjupning","slug":"fordjupning","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellaperspektiv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},"changes":{"published":"2024-07-08T09:45:55Z","modified":"2024-07-09T07:24:28Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Rolf Vennenbernd / AP"},"caption":{"value":"Ford Explorer electric cars stand in the hall at the start of production, in Cologne, Germany."},"source_id":"sdl27dcL1P-R4c_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"642fd8d3-1992-4960-a161-fae37406a7f1","size":{"width":7239,"height":4828},"hotspot":{"x":435,"y":41,"width":6042,"height":4542}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"barrons","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/barrons-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/barrons-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Ford halkar efter ärkerivalen GM på börsen. Det är ovanligt: USA:s två största biltillverkare följer normalt varandra på börsen. I de sällsynta fallen där en drar i väg brukar gapet täppas till kort därefter, enligt Morgan Stanleys analytiker."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Analytikernas recept för att komma ikapp är att dra ner på investeringarna inom elbilar, och fokusera mer på aktieavkastning. Det är precis vad som väntar, och investerare har goda skäl att köpa aktien i svackan, skriver Barron’s."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"KMne9e","title":{"value":"Africa Energy nära stupet – sälj illa kvickt","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"76887dc8-f0bc-45a3-91b7-cd66bf32ae7f","title":"Affärsvärlden","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Africa Energy nära stupet – sälj illa kvickt"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","caption":{"value":"Arkivbild. "},"source_id":"shutterstock_100389131.jpg","image_asset":{"id":"bf7a6654-e1bb-4bdd-b8af-e884438ef108","size":{"width":4928,"height":2466},"hotspot":{"x":83,"y":46,"width":3223,"height":2420}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"affarsvarlden","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Prospekteringsbolaget Africa Energy är ned 60 procent på börsen sedan nyheter kom om att bolagets partners drar sig ur den gemensamma licensen Block 11B/12B. Africa Energy säger att de tänker stanna som ägare men frågan är om bolaget överlever."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Affärsvärlden","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/affarsvarlden.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Otto Klaar, \n\nAffärsvärlden. ","markup":[{"type":"style:strong","length":14,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"AFRICA ENERGY | SÄLJ. Africa Energy är ett olje- och gasprospekteringsbolag med en andel i en licens med stora gasfynd i Sydafrika.","markup":[{"type":"style:strong","length":21,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bolaget hette ursprungligen Horn Petroleum. Inriktningen var då oljeprospektering i Östafrika. 2015 breddas inriktningen till övriga delar av Afrika. Samma år börsnoterades aktien i Kanada. 2018 noterades bolaget även på First North i Sverige. De senaste åren har bolaget endast varit verksamt i Sydafrika."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Lundinfamiljen har länge varit en tongivande ägare i Africa Energy. Både direkt och via Africa Oil där familjen fram till sommaren 2023 var en stor ägare. Idag äger familjen 10% av Africa Energys aktier. Ryktet säger att innehavet står på Lundins säljlista."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Namibiska prospekteringsbolaget Impact är största ägare i Africa Energy med 36%. Africa Oil är näst största ägare med 20%. Africa Oil är även största ägare i Impact med 31% av aktierna.","markup":[{"type":"style:strong","length":6,"offset":32}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Strömavhopp från Block 11B/12B"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Den numera enda tillgången i Africa Energy är 5% av licensen Block 11B/12B i Sydafrika. Inom licensen har två signifikanta fynd av naturgas gjorts."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Africa Energys ägande i Block 11B/12B är igenom holdingbolaget Main Street 1549 varav Africa Energy äger 49%. Main Street äger i sin tur 10% av Block 11B/12B vilket ger Africa Energy en andel om 5%. Africa Energy har dock en option på att förvärva resterande 51% av Main Street mot betalning i aktier.","markup":[{"type":"style:strong","length":4,"offset":63},{"type":"style:strong","length":11,"offset":68}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Två större fynd av gas finns inom licensen. Planen är att börja utvinna dessa fyndigheter och sedan sälja gasen till ett raffinaderi inne vid Sydafrikas kust som kan konvertera gasen till flytande petroleumprodukter som bensin. Ägarna i Block 11B/12B har även haft förhoppningar om att det ska byggas gaskraftverk vid kusten för att tillföra mer välbehövlig elkraft i landet."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Det har tidigare utvunnits stora mängder gas i området. Det finns därför existerande rörledningar in till kusten som via förlängning skulle kunna användas för att transportera gas från 11B/12B."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"1 juli kom nyheten att CNR International som äger 20% av licensen vill dra sig ur. Efter beskedet meddelade Africa Energy att de avser stanna kvar som ägare.","markup":[{"type":"style:strong","length":3,"offset":23},{"type":"style:strong","length":13,"offset":27}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Skärmdump: Infront"},"source_id":"africaenergygraf.jpg","image_asset":{"id":"1e47bc87-dbb9-4b7d-ad68-0520eb8c4d61","size":{"width":3200,"height":1600}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Dagen efter rapporterade Bloomberg att även operatören Total med 45% ägarandel planerar att dra sig ur. Anledningen till att Total vill dra sig ur uppges vara att Block 11B/12B är svår geologiskt samtidigt som uppsidan är ganska liten givet den relativt lilla sydafrikanska gasmarknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Om Bloomberg har rätt och Total drar sig ur försvinner projektets operatör. Möjligtvis skulle den sista delägaren Qatar Energy kunna ta över. Även om det skulle bli så kommer operatörsbytet att innebära ett stort avbräck för projektet.","markup":[{"type":"style:strong","length":5,"offset":26},{"type":"style:strong","length":12,"offset":114}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Om både CNR och Total drar sig ur kommer de kvarvarande licensägarna att få öka sina ägarandelar i Block 11B/12B proportionerligt mot sitt befintliga ägande. Qatar Energy som idag äger 25% skulle få 71% och Main Street 29%."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"Frågan är om någon vill stoppa in pengar i Africa Energy nu"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":""},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"text":{"value":"Svårare finansiering"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Africa Energys andel i Block 11B/12B kommer därmed att stiga till drygt 10%. Africa Energy har dock ett aktieägaravtal i Main Street som innebär att Africa Energy finansierar Main Streets andra delägares investeringar i Block 11B/12B. Africa Energy kommer alltså framåt att behöva finansiera 21% av de totala investeringarna i Block 11B/12B jämfört mot 10% tidigare."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Africa Energy har sedan 2020 haft en option om att köpa ut partnern i Main Street mot aktier men har ännu inte nyttjat optionen."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vid utgången av Q1 hade Africa Energy endast 1,7 MUSD i kassan. Det borde räcka till något år eller två för att täcka Africa Energys egna löpande kostnader men räcker inte långt för att ta block 11B/12B vidare. Africa Energy finansieras genom ett konvertibelt lån från huvudägarna."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Frågan är om någon vill stoppa in pengar i Africa Energy nu när CNR och förmodligen även Total överger sitt ägande i Block 11B/12B."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Slutsats"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Vi tror att risken är överhängande för att Africa Energy inte överlever det kommande året. En rimlig tolkning av att CNR och att sannolikt även Total överger sitt ägande i 11B/12B istället för att sälja är att licensen inte betingar något värde att tala om. Hela värdet i Africa Energy är nu sannolikt borta."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vårt råd blir att sälja. Risken är att aktierna blir värdelösa."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Ägandet i Africa Energy är inte någon viktig tillgång i Africa Oil. Africa Energys kollaps påverkar således inte vår syn på Africa Oil."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"url":"https://www.holdings.se/#/company/3700787/owners/holding","data":{"canonical_url":"https://www.holdings.se/"},"type":"Url","label":"lista","title":{"value":"Bolagets största ägare, enligt databasen Holdings (kräver inlogg)"},"source":"www.holdings.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-07-05T03:00:00Z","authors":[{"id":"76887dc8-f0bc-45a3-91b7-cd66bf32ae7f","title":"Affärsvärlden"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-04T13:02:14Z","updated":"2024-07-08T09:47:49Z","published":"2024-07-05T03:00:00Z","last_saved":"2024-07-08T09:47:49.299104Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-05T03:00:00Z"},"version":31,"is_sticky":false,"newsvalue":6,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"affarsvarlden","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"africa-energy-nara-avgrunden-salj-innan-det-ar-for-sent"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"organization","title":"Affärsvärlden","topic_id":"30608a35-5e04-42db-96da-5d95946af7c0"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"},{"type":"descriptor","title":"Energi & råvaror","topic_id":"001aa2f0-2b18-43cb-8802-31067e345535"},{"type":"organization","title":"Africa Energy","topic_id":"e770e570-46ca-44db-8c39-789432397893"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-05T03:00:00Z","modified":"2024-07-08T09:47:49Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","caption":{"value":"Arkivbild. "},"source_id":"shutterstock_100389131.jpg","image_asset":{"id":"bf7a6654-e1bb-4bdd-b8af-e884438ef108","size":{"width":4928,"height":2466},"hotspot":{"x":83,"y":46,"width":3223,"height":2420}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"affarsvarlden","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Prospekteringsbolaget Africa Energy är ned 60 procent på börsen sedan nyheter kom om att bolagets partners drar sig ur den gemensamma licensen Block 11B/12B. Africa Energy säger att de tänker stanna som ägare men frågan är om bolaget överlever."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"rPl9Pl","title":{"value":"Nynoterade köplador inget fynd – vänta med Prisma","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Nynoterade köplador inget fynd – vänta med Prisma"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Prisma Properties"},"caption":{"value":"Externhandelsplatser är kärnan i Prisma."},"source_id":"Prisma-900x600.jpg","image_asset":{"id":"b9e4ba72-8cd1-4be1-a53c-3d67691885fb","size":{"width":900,"height":600},"hotspot":{"x":88,"y":76,"width":699,"height":524}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Nykomlingen Prisma har överlag en stabil hyresportfölj och långa hyrestider på drygt 9 år. Avkastningen är också relativt hög, men värderingen är också därefter."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Börsveckan","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/borsveckan.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Peter Hedlund, \n\nBörsveckan (nummer 27 2024). ","markup":[{"type":"style:strong","length":17,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"PRISMA PROPERTIES | AVVAKTA. Prisma Properties är börsens senaste fastighetsbolag där marknaden inte visat något större intresse för aktien som handlas under teckningskursen på 27,5 kr. Verksamheten är sprungen ur Alma Property Partners som äger cirka 60 procent av aktierna efter att ha sålt cirka 10 procent före utspädningen, i samband med börsnoteringen den 18 juni. Man kan nog vänta sig fler försäljningar efter att inlåsningsperioden om 180 dagar löper ut. För ledande befattningshavare gäller 360 dagar.","markup":[{"type":"style:strong","length":28,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Börsintroduktionen var dock till 80 procent en nyemission där Prisma tillfördes knappt 1200 Mkr efter avgifter på 67 Mkr. Efter detta är nettobelåningsgraden inte högre än 25 procent."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Fokus på handel"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Beståndet är inriktat på externhandel med lågprisaktörer som största hyresgäster. Störst är Dollarstore-kedjan med 20 procent av hyresintäkterna, följt av Jysk (9) och Willys (8). Där bakom finns också snabbmatskedjor som Burger King, Rasta och Pizza Hut där risken möjligen är lite högre för vakanser. Största kategori är lågpris med 42 procent av hyresvärdet följt av snabbmat på 22 procent, dagligvaror (20) och övrigt (17). Den enskild största exponeringen mot en fastighet är Stämpeln 1 i Sollentuna som står för cirka 20 procent av hyresvärdet fördelat på 15-20 hyresgäster. Överskottsgraden är omkring 90 procent då i princip samtliga hyresavtal är double- eller triple-net, där hyresgästen alltså bekostar merparten av driften."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Beståndet är förhållandevis modernt där merparten är knappt 10 år gammalt och egenutvecklat i organisationen med 11 anställda. Beståndets värde anges till 6,4 miljarder spritt över 120 fastigheter i Sverige (82 procent), Danmark (18) och Norge (knappt 1). Den värderingen vilar på ett avkastningskrav på 6,6 procent i Sverige, 7,6 procent i Norge samt 6,4 procent i Danmark."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/YCAD2o","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/YCAD2o#article=rPl9Pl;category=B%C3%B6rs%20och%20marknad;title=Nynoterade%20k%C3%B6plador%20inget%20fynd%20%E2%80%93%20v%C3%A4nta%20med%20Prisma","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"I det värdet utgörs 422 Mkr netto av projekt där en nedskrivning om 50 Mkr togs i Q1. Det är dock lite oklart om det är ett misslyckat projekt det rör sig om eller bara en närståendeproblematik man ville reda ut innan noteringen då en tilläggsköpeskilling betalats i förtid till bolagets vd."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vad gäller vakanserna är de låga på endast 2 procent i Q1 och med 9,1 års genomsnittlig löptid för hyreskontrakten (Wault) och positiv nettouthyrning från färdigställda projekt är det mycket stabilt rent operationellt. Totalt 27 Mkr i hyresvärde färdigställs därtill under 2024 där 100 procent är uthyrt med en total investering på 353 Mkr varav 159 Mkr återstår. Ovanpå det finns planerade projekt den kommande treårsperioden med en bedömd investering om totalt 1938 Mkr. Det rör sig om 90 500 kvadratmeter lokalarea där 48 000 är avsedda för lågprishandel. Geografiskt är det drygt 70 procent som byggs i Sverige och resten i Danmark. Det kan ställas mot det befintliga beståndet med 247 000 kvadrat i uthyrningsbar yta."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Finanserna är som sagt i gott skick, men med en styrränta på nuvarande 3,75 procent är Prismas genomsnittsränta 5,24 procent i Q1 med en räntebindning på 2,4 år. Upplåningen är helt i bank och efter emissionen är nettoskuldsättningen inte högre än 1750 Mkr."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Hög värderingsmultipel"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Substansvärdet efter emissionen uppgår till drygt 28 kr per aktie och aktien handlas därmed till några procents substansrabatt."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Ser vi till intjäningsförmågan där vi justerar för färdigställandet av pågående projekt och räknar med en snittränta på 5,25 procent och en överskottsgrad på 90% så blir p/e-talet efter schablonskatt på förvaltningsresultatet om 10 procent omkring 22x. Det är högt, men då är belåningen också mycket låg runt 27 procent. Dock så hålls multipeln kvar uppe runt 19x även om vi ponerar att Prisma förvärvar fastigheter för 3 miljarder genom att öka upp skuldsättningen mot målsättningen på max 50 procents belåningsgrad på samma premisser som rådande finansiering och avkastning på fastigheterna."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"Lågpris är vi positiva till medan snabbmatskedjorna som hyresgäster är något mer osäkra i vår bok"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":"Peter Hedlund, Börsveckan "},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Allt sammantaget så känns hyresportföljen robust och avkastningskravet på i snitt cirka 6,5 procent förefaller också rimlig."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"För att bedöma om Prisma är köpvärd eller ej så är värdet av projekten en viktig del och risken för vakanser en annan. Det handlar nog mest om vad man tror om dessa externhandelsfastigheter där funktionen kan vara begränsad om handelsplatsen som sådan tappar i attraktionskraft. Lågpris är vi generellt positiva till medan snabbmatskedjorna som hyresgäster är något mer osäkra i vår bok."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Trygga projekt"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Vad gäller projekten så startas de alltid i samarbete med tilltänkta hyresgäster där kontrakt signeras före byggstart och oftast upphandlas majoriteten av entreprenaden på fast pris. Historiskt har utvecklingsprojekten genererat en ”yield-on-cost” på 7,2 procent, det vill säga att driftnettot efter färdigställandet utgör 7,2 procent av de totala kostnaderna för uppförandet. Det har alltså gett goda vinster under lågränteåren men med avkastningskrav på fastigheterna nu i Sverige på 6,55 procent blir det inte mer än 10 procents avkastning för ett sådant projekt. Även med 50 procents belåning blir det inte mer än knappt 20 procents avkastning på det egna kapitalet. Målsättningen på en substanstillväxt om 15 procent per år, motsvarande knappt 700 Mkr, ser därmed utmanande ut när inte mer än 10 procent av beståndets värde, alltså cirka 600-700 Mkr, är ambitionsnivån i investeringstakten, per år."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vi konstaterar att Prisma verkar vara i gott skick men värderingen lockar inte nämnvärt. Med fallande räntor kan det dock bli intressant, men det gäller fastigheter överlag och en värdering runt substansen förefaller rimlig i dag. Vi avvaktar."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Fact","title":{"value":"Prisma Properties"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Kurs när analysen gjordes: 27,05 kronor\nBörsvärde: 4 450 mkr\nNettoskuld: 1 595 mkr\nRapport: 29/7\nRåd: Avvakta"},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"Fact","title":{"value":"Nyckeltal"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Hyresintäkter\n2023: 345 mkr\nBedömd intjäningsförmåga*: 400 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Driftnetto\n2023: 314 mkr\nBedömd intjäningsförmåga*: 360 mkr","markup":[{"type":"style:strong","length":59,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Överskottsgrad\n2023: 91,0%\nBedömd intjäningsförmåga*: 90,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Central admin\n2023: -58 mkr\nBedömd intjäningsförmåga*: -44 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Finansnetto\n2023: -158 mkr\nBedömd intjäningsförmåga*: -92 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Förvaltningsresultat\n2023: 98 mkr\nBedömd intjäningsförmåga*: 224 mkr","markup":[{"type":"style:strong","length":68,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Schablonskatt 10%\n2023: -9,8%\nBedömd intjäningsförmåga*: -22,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Förvaltningsres/aktie\n2023: 0,54 kr\nBedömd intjäningsförmåga*: 1,23 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Utd/aktie\n2023: 0,00 kr\nBedömd intjäningsförmåga*: 0,00 kr\n\nSubstansvärde\n2023: 29,00 kr\nBedömd intjäningsförmåga*: 28,24 kr","markup":[{"type":"style:strong","length":64,"offset":60}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Premie(+)/Rabatt(-)\n2023: -6,7%\nBedömd intjäningsförmåga*: -4,2%","markup":[{"type":"style:strong","length":64,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"P/Förvaltningsresultat\n2023: 50,5\nBedömd intjäningsförmåga*: 22,1","markup":[{"type":"style:strong","length":65,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Direktavkastning\n2023: 0,0%\nBedömd intjäningsförmåga*: 0,0%","markup":[{"type":"style:strong","length":1,"offset":16}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\n* Inklusive slutförandet av årets projekt. Substans från Q1 justerat för IPO."},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-07-04T03:00:00Z","authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-03T13:24:42Z","updated":"2024-07-04T06:43:53Z","published":"2024-07-04T03:00:00Z","last_saved":"2024-07-08T06:44:50.121664Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-04T03:00:00Z"},"version":27,"is_sticky":false,"newsvalue":8,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"none"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"borsveckan","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"nynoterade-koplador-inget-fynd-vanta-med-prisma"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Börsveckan","topic_id":"34f268a3-1843-4721-a83a-2e101c863cc0"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-04T03:00:00Z","modified":"2024-07-04T06:43:53Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Prisma Properties"},"caption":{"value":"Externhandelsplatser är kärnan i Prisma."},"source_id":"Prisma-900x600.jpg","image_asset":{"id":"b9e4ba72-8cd1-4be1-a53c-3d67691885fb","size":{"width":900,"height":600},"hotspot":{"x":88,"y":76,"width":699,"height":524}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Nykomlingen Prisma har överlag en stabil hyresportfölj och långa hyrestider på drygt 9 år. Avkastningen är också relativt hög, men värderingen är också därefter."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"8qJRLG","title":{"value":"Större uppsida hägrar i Diamyd Medical och Afry","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Större uppsida hägrar i Diamyd Medical och Afry"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Erik Simander/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdlmK8v8DgUxBE_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"780772d9-3296-4506-9047-d2c920ecf13f","size":{"width":3200,"height":2128},"hotspot":{"x":445,"y":277,"width":2470,"height":1851}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Hetsiga köpare flockas kring bioteknikbolaget Diamyd Medical och den fina kurstrenden ser ut att fortsätta. Uppsidan är 27 procent baserat på närmaste motståndsnivå, skriver Investtech i en teknisk analys där aktien stämplas med köp."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Teknikkonsulten Afry är ytterligare en kursklättrare med potential. Aktien har fått en färsk köpsignal och är maximalt positiv i analys av insiderhandeln."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Investtech","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/investtech.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Lars-Göran Westerberg, analytiker \n\nInvesttech","markup":[{"type":"style:strong","length":33,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Image","source_id":"OMXSPI (78).png","image_asset":{"id":"556266fb-df20-4381-ad31-30c37a3dc400","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"OMXSPI"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde ned 0,8 procent under tisdagen till en notering på 973 punkter. Indexet har brutit ned genom golvet i den stigande trend som identifierats i grafen på medellång sikt, och återfinns mellan stödet runt 970 punkter och motståndet vid 1 000 punkter. Brott genom motståndet ger köpsignal. På nedsidan finns flera stöd identifierade mot 937 punkter."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs korta Hausseindex står i dag i 43 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på lång sikt, medan det på kort sikt numer är en försiktig övervikt av pessimister. "},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 480 köp och 196 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 71 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Svagt köp.","markup":[{"type":"style:em","length":38,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","source_id":"AFRY.png","image_asset":{"id":"e071f906-cd40-4c86-a51e-b936c0512845","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Afry"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Aktien till det tekniska konsultbolaget Afry med verksamhet inom energi, infrastruktur, och industri, återfinns i den brant stigande trend som identifierats i kursdiagrammet på medellång sikt. Trendbilden bekräftas av en positiv volymbalans. Aktien har nyligen fått köpsignal efter att motståndet vid 190 kronor brutits, och med nästa motstånd vid 230 kronor är uppsidan god. 190 kronor är stöd vid reaktioner tillbaka. En etablering ovanför denna nivå skulle stärka aktien ytterligare."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Den tekniska bilden får stöd av en maximalt positiv insiderhandel i Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","source_id":"DMYDB.png","image_asset":{"id":"3252d409-c859-4e82-bb58-37a7373d27a3","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Diamyd Medical"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Aktien till bioteknikbolaget Diamyd Medical som utvecklar behandlingar mot typ 1-diabetes, uppvisar positiva tekniska utsikter på medellång sikt. Investerarna har sedan i april betalat allt mer för att komma in aktien, vilket resulterat i en brant stigande trend. Trendbilden bekräftas av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare och passiva säljare. I kombination med ett starkt momentum och brott upp genom 14,20 kronor öppnar detta för vidare uppgång framöver. Med nästa motstånd vid 19 kronor är uppsidan 27 procent. 14,20 kronor är stöd vid reaktion tillbaka."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Diamyd Medical är neutral på insiderhandel och tekniskt positiv på medellång sikt. Observera hög risk i aktien då volatiliteten på månadsbasis ligger på 36 procent."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","updated":"2024-07-03T09:29:19Z","published":"2024-07-03T08:59:25Z","authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-03T07:47:52Z","updated":"2024-07-03T19:21:22Z","published":"2024-07-03T09:29:19Z","last_saved":"2024-07-08T06:44:45.316139Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-03T08:59:25Z"},"version":16,"is_sticky":false,"newsvalue":8,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"news_lifetime":2,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"investtech","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"storre-uppsida-hagrar-i-diamyd-och-afry"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Insynshandel","topic_id":"9bd4b316-1deb-4fc5-974b-1c68f4604581"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"organization","title":"Investtech","topic_id":"8a0d471b-a051-4e93-aa86-4e08eb37d7fa"},{"type":"organization","title":"Diamyd Medical","topic_id":"449bb703-8ad7-41c5-9ca6-91a59deb339e"},{"type":"organization","title":"Afry (tidigare ÅF Pöyry)","topic_id":"d84fdff5-721b-4ab7-a881-92465e90f8fb"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-03T08:59:25Z","updated":"2024-07-03T09:29:19Z","modified":"2024-07-03T19:21:22Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Erik Simander/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdlmK8v8DgUxBE_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"780772d9-3296-4506-9047-d2c920ecf13f","size":{"width":3200,"height":2128},"hotspot":{"x":445,"y":277,"width":2470,"height":1851}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Hetsiga köpare flockas kring bioteknikbolaget Diamyd Medical och den fina kurstrenden ser ut att fortsätta. Uppsidan är 27 procent baserat på närmaste motståndsnivå, skriver Investtech i en teknisk analys där aktien stämplas med köp."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Teknikkonsulten Afry är ytterligare en kursklättrare med potential. Aktien har fått en färsk köpsignal och är maximalt positiv i analys av insiderhandeln."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"o3nEmV","title":{"value":"Kliv på Cinclus efter IPO – chans till storslam","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Kliv på Cinclus efter IPO – chans till storslam"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Cinclus Pharma"},"source_id":"cinclus-image-research-2044x1200-13-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg","image_asset":{"id":"b6835ee0-b3ce-49fe-a50c-f759b0d58bc5","size":{"width":1270,"height":746},"hotspot":{"x":174,"y":0,"width":929,"height":698}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Det är svårt att lyckas inom life science, men de som passerar nålsögat belönas rikligt. Nykomlingen Cinclus Pharma har en intressant läkemedelskandidat och duktiga ägare i form av bland annat Linc.\n"},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Börsveckan","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/borsveckan.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Lars Frick, \n\nBörsveckan (nummer 27 2024). ","markup":[{"type":"style:strong","length":14,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"CINCLUS PHARMA | KÖP. Alla kan drabbas av sura uppstötningar och det är för de flesta inget som orsakar några problem, men ungefär var femte person har mer allvarliga problem, kallat GERD, och för dem är besvären stora nog att tjäna på behandling. Det är en stor grupp människor och den dominerande behandlingen inom området inkluderar några av världens mest sålda läkemedel genom tiderna, inklusive Astrazenecas Nexium. Det är en grupp läkemedel kalllade PPI och de fungerar bra för personer med mer lindriga besvär, men för de värst drabbade har det saknats bra läkemedel. Det har dock kommit en relativt ny grupp läkemedel kallade P-CAB som är en kaliumbindande syrablockerare. 2015 godkändes ett preparat, vonoprazan, i Japan och under 2022 blev det godkänt även i USA. Till denna kategori hör även den läkemedelskandidat som nyligen börsnoterade Cinclus siktar på att ta till marknaden och bolaget talar om blockbusterpotential.","markup":[{"type":"style:strong","length":21,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/9dSyUb","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/9dSyUb#article=o3nEmV;category=B%C3%B6rs%20och%20marknad;title=Kliv%20p%C3%A5%20Cinclus%20efter%20IPO%20%E2%80%93%20chans%20till%20storslam","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bakgrunden till Cinclus läkemedelskandidat kanske fick en del investerare att tveka då den bygger på ett projekt som Astrazeneca lade ned och då är det många som resonerar att projektet i någon bemärkelse är ”damaged goods”. Enligt Cinclus vd Christer Ahlberg är dock Cinclus läkemedelskandidat linaprazan glurate (LG) en vidareutveckling där den aktiva metaboliten levereras som en prodrog vilket gör att de problem som Astrazenecas kandidat (AZD 0865) drogs med är lösta, inklusive risk för levertoxicitet. Vidare fanns det vid tiden för AZD 0865:s nedläggning också ett strategiskt beslut hos Astrazeneca att backa ut ur det gastrointestinala terapiområdet till förmån för andra områden och då valdes att förlänga livslängden för deras befintliga preparat Nexium snarare än att utveckla nya kandidater vilket också kan ha spelat in."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Övertygande data"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Oaktat vilket så är det solida kliniska data som Cinclus kan ståta med. Deras kandidat LG har en längre effektiv dos som verkar under ett helt dygn till skillnad från närmaste konkurrenten vonoprazan som täcker ungefär tre fjärdedelar av ett dygn. Denna skillnad är avgörande för ett patientsegment – de patienter som har störst besvär och får s.k. erosiv GERD som ger sår i nedre matstrupen. Om sådana sår återkommande får kontakt med magsyra har de svårt att läka och därför är 24-timmars syrafrihet så viktigt för dessa patienter. Enligt Cinclus utgör deras primära patientgrupp av de som klassas med svårast typ av GERD, s.k. C- eller D-klassificering och de utgör en tredjedel av de GERD-patienter som söker vård. En fraktion av en fraktion således, men då så många har besvär med GERD i olika grad utgör det ändå omkring 10 miljoner patienter i absoluta tal i USA och 30 EU-länder. Om man ser till prissättningen av vonoprazan så ligger den på 20 dollar per tablett eller 1 200 dollar per behandling vilket i sin tur behövs för dessa patienter 1-2 gånger per år. I Europa är priset omkring en sjättedel av detta. Patientfördelningen USA och EU är ungefär 40/60. Så om man räknar lågt med en behandling per år skulle det motsvara en årlig marknadspotential omkring 6 miljarder dollar. Till detta kommer underhållsbehandlingar samt det faktum att en hög andel av patienterna kommer behöva fler än en behandling per år. Cinclus räknar med 10 miljarder dollar som övre delen av intervallet i marknadspotential."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån"},"caption":{"value":"Bolagets läkemedelskandidat kommer ursprungligen från Astra Zeneca."},"source_id":"sdlzmzBGAZk0nI_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"cf04d6f1-f50e-4d10-bbea-3953a2365308","size":{"width":5445,"height":3453}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Bättre än konkurrenten"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Cinclus siktar på att nå bättre resultat än vonoprazan vilket då gör att de kan marknadsföra sitt läkemedel som överlägset detta och det kan betyda en prispremie. Så konkurrentens prissättning är en rimlig utgångspunkt. Hur stor andel av marknaden som Cinclus kan nå är det förstås svårt att spekulera kring, liksom vilken ersättning/royalty som blir aktuell. En del av marknaden kan också bearbetas i egen regi, och då ha en mix av egen försäljning/licensiering, alternativt att all försäljning utlicensieras. Här har bolaget flera möjliga vägar att gå, liksom i valet av finansiering. Det kan man se som osäkerhet, men det är rimligt att utgå ifrån att ägarna vill maximera värdet på bolaget vilket också innebär att val av licenserings- och finansieringsstrategi görs med detta i åtanke. Det är också ett branschfenomen där forskningsbolag måste vara lite opportuna i sina vägval beroende på vilka partneravtal som är möjliga osv. Royaltynivåerna kan vara allt ifrån låga ensiffriga till uppemot 20 procent eller mer i undantagsfall. Historiskt så har majoriteten av royaltynivåerna i utlicensieringsaffärer i USA legat kring 7 procent för nedre intervallet och kring 10 procent i det övre. Med en smalare indikation och framför allt en överlägsen effekt borde Cinclus, om allt går vägen, kunna få en hög royaltynivå."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"”Den svaga introduktionen som i retrospekt kanske var lite otajmad kan således vara ett bra tillfälle att kliva på”"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":"Lars Frick, Börsveckan "},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"I och med att Cinclus siktar på ett mindre segment patienter som har svåra besvär så får det mer karaktär av specialistläkemedel vilket i sin tur betyder att det är mer kostnadseffektivt att marknadsföra, jämfört med att försöka nå primärvårdsläkare. Och snabbare. Om man ser till närmaste konkurrenten vonoprazan så blev det de facto godkänt i USA november 2023 (där det är Phathom Pharmaceuticals som äger rättigheterna). Redan i år väntas vonoprazan omsätta omkring 50 MUSD för att nå en halv miljard dollar i omsättning 2027 med bulken av omsättning inom indikationen erosiv GERD. Det framstår som en ganska rimlig tidslinje, med 4 år från godkännande till mognad i marknadspenetration. Potentiellt skulle Cinclus, vid eventuellt godkännande, kunna växa snabbare av två skäl. Dels har Phathom redan krattat manegen med att introducera en P-CAB på marknaden och dragit lasset med att utbilda och påverka läkare och ersättningsgivare. Dels kommer Cinclus med all sannolikhet att nå överlägsen effekt om det blir godkänt vilket är en starkare marknadsposition. Som jämförelse gick t.ex. Calliditas från godkännande 2021 till att omsätta en dryg miljard redan 2023."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Tålamod krävs"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Med en tidsplan där den första av bolagets två fas-3 studier inleds i år och den andra under 2026 när data från den förstas slutförande har kommit kommer processen med marknadsgodkännande osv göra att försäljning kan inledas 2029. Det finns en chans att Cinclus andra fas-3 studie påbörjas tidigare, men det har lite med finansieringen att göra så det finns en del osäkerhet där. Vid börsintroduktionen tog bolaget in brutto 715 Mkr, och det totala kapitalbehovet för att slutföra båda fas-3 studierna ligger omkring 1,2-1,5 Mdkr. Planen är att vid första utläsning av data ta in en partner och på den vägen få finansiering för fortsättning. Det finns också andra möjligheter som att låna mot projekten, och givetvis att åter vända sig till börsen med en nyemission."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Börsintroduktionen den 20 juni blev nog rätt snopen för bolaget med en aktiekurs som rasat 20-25 procent hittills. Men det finns också en hel del långsiktiga pengar i bolaget med ägare som Fjärde AP-fonden, Linc och Trill Impact."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Det finns starka kliniska data på pluskontot, liksom välrenommerade ägare och ett stort medicinskt behov där det idag i praktiken saknas bra behandling för patienter med erosiv GERD, där även det konkurrerande P-CAB läkemedlet vonoprazan har sina begränsningar med en bredare profil som även inkluderar fler patienter med lindrigare besvär. På minuskontot ser vi finansieringen och tidshorisonten. Båda de två senare faktorerna är något som gäller i stort sett alla forskningsbolag och inget som är specifikt för Cinclus."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Låg värdering"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"I relation till potentiell peak sales är dock värderingen låg. Till en aktiekurs kring 30 kr är börsvärdet 1,4 Mdkr. Om man antar ett totalt kapitalbehov på 1,2 Mdkr och ser återstående 500 Mkr som en skuld ger det ett rörelsevärde (eller forskningsvärde som man säger i dessa sammanhang) på cirka 2 Mdkr. Det motsvarar omkring en fraktion av potentiell peak sales. Det kan jämföras med, återigen, Calliditas där budet motsvarar omkring 3x förväntad peak sales. Jämförelsen haltar givetvis då Calliditas har ett godkänt preparat och detta ligger flera år bort i tiden för Cinclus, samt risken att det inte når hela vägen fram. Men det illustrerar ändå potentialen om det går vägen. Genomsnittlig sannolikhet för framgång från fas-3 till godkännande inom gastroenterologi var 55 procent under perioden 2006-2015. Så om man ser en potentiell peak sales på maximalt 10 miljarder kronor (10 procent av 10 Mdr USD) så blir väntevärdet av peak sales 5 miljarder kronor, med start 2029, så den summan ska diskonteras tillbaka till idag. Och så får man dra av för framtida kapitalbehov. Det finns många frågetecken i denna beräkning, men med ett börsvärde kring 1,4 mdkr framstår det ändå som att uppsidan överväger. Den svaga introduktionen som i retrospekt kanske var lite otajmad kan således vara ett bra tillfälle att kliva på."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Det här är inte en folkaktie. Det kräver uthållighet och risken är hög, där nyhetsflödet de kommande två åren kommer att vara lite tunnt då de viktigaste datapunkterna givetvis är utfall i fas-3 studien. Vår bedömning är ändå att de kliniska data som finns hittills är starka och data är centrala i värderingen av såväl risk som potential. Rådet blir köp, med brasklappen hög risk."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Fact","title":{"value":"Cinclus Pharma"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Kurs när analysen gjordes: 30,5 kr\nBörsvärde: 1 400 mkr\nNettokassa: 720 mkr\nRapport: 29/8\nRåd: Köp"},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","updated":"2024-07-02T07:19:12Z","published":"2024-07-02T03:45:00Z","authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-07-01T13:05:17Z","updated":"2024-07-01T19:51:01Z","published":"2024-07-02T07:19:12Z","last_saved":"2024-07-02T07:19:12.235185Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-07-02T03:45:00Z"},"version":29,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"push_message":"Kliv på Cinclus Pharma efter sval börsdebut – har chans till storslam om läkemedelskandidat går vägen, skriver Börsveckan • Läs hela analysen","news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"borsveckan","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"storslam-hagrar-i-cinclus-men-kravs-talamod"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Börsveckan","topic_id":"34f268a3-1843-4721-a83a-2e101c863cc0"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"machine","title":"Okorrat:OmniEko","topic_id":"b09c9420-c113-4dcb-9303-1bfb01f92a4f"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"},{"type":"descriptor","title":"Läkemedel & medicinteknik","topic_id":"c011737c-f24b-41f0-9507-27728e7e99cb"},{"type":"organization","title":"Cinclus Pharma","topic_id":"2aae3573-1654-4664-b061-65c5dbe04dbb"},{"type":"organization","title":"Astra Zeneca","topic_id":"23bb0391aa990a3543eb328b41f71ecd716ecde9"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-07-02T03:45:00Z","updated":"2024-07-02T07:19:12Z","modified":"2024-07-01T19:51:01Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Cinclus Pharma"},"source_id":"cinclus-image-research-2044x1200-13-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg","image_asset":{"id":"b6835ee0-b3ce-49fe-a50c-f759b0d58bc5","size":{"width":1270,"height":746},"hotspot":{"x":174,"y":0,"width":929,"height":698}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Det är svårt att lyckas inom life science, men de som passerar nålsögat belönas rikligt. Nykomlingen Cinclus Pharma har en intressant läkemedelskandidat och duktiga ägare i form av bland annat Linc.\n"},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"mPrGyE","title":{"value":"Ta rygg på Fenix Outdoor – kan klättra 44 procent","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"76887dc8-f0bc-45a3-91b7-cd66bf32ae7f","title":"Affärsvärlden","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Ta rygg på Fenix Outdoor – kan klättra 44 procent"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Fjällräven"},"source_id":"preselection_classickajkatrousers_anette_04643_19-5.png","image_asset":{"id":"47bb143b-fea9-42d4-8aa0-4c9a833db0c3","size":{"width":2657,"height":1768},"hotspot":{"x":95,"y":95,"width":2044,"height":1533}},"presentation_properties":{"watermark":"affarsvarlden","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Branschen har brottats med för stora lager i flera led i över ett års tid. Det, och diverse andra utmaningar, har pressat Fenix Outdoors lönsamhet rejält. Men bolaget har nu bantat kostnaderna samtidigt som det finns små tecken på ljusning i marknaden."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Affärsvärlden","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/affarsvarlden.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Daniel Zetterberg, \n\nAffärsvärlden. ","markup":[{"type":"style:strong","length":21,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"FENIX OUTDOOR | KÖP. Fenix Outdoor säljer produkter för friluftsliv. Dels under egna varumärken som Fjällräven och Tierra men bolaget driver också butikskedjor som Naturkompaniet och dess motsvarighet i Danmark, Finland och Tyskland.","markup":[{"type":"style:strong","length":20,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bolagets fyra största ägare kontrollerar tillsammans knappt 85% av rösterna och 60% av kapitalet och utgörs av barn och barnbarn till grundaren Åke Nordin. Sonen Martin Nordin har egen röstmässig majoritet och var VD till och med 2018 men fungerar idag som arbetande styrelseordförande. Sedan dess är Alexander Koska VD. Han har jobbat i bolaget sedan 2007 och äger aktier för 0,7 Mkr."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Koncernen omsätter en bit över 700 miljoner euro och sysselsätter närmare 3 000 heltidsanställda. Utvecklingen har dock varit utmanande de senaste åren och under 2023 landade rörelsemarginalen på 7,4% vilket är bland de lägre siffrorna som Fenix Outdoor redovisat i modern tid."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Lager på lager"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Fenix Outdoor hade ett par riktigt bra år både innan pandemin (bland annat drivet av stark utveckling för ryggsäcken Kånken) och under pandemin (då friluftstrenden var stark)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Strulande leveranskedjor fick dock bolaget att mot slutet av 2022 köpa på sig extra stora varulager för att säkra leveransförmågan. Många aktörer på olika håll i värdekedjan agerade dock liknande, och när slutkundsefterfrågan i stället vek blev resultatet stora överskottslager i flera led."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Som följd har många återförsäljare och detaljhandlare fått egna ekonomiska problem och tvingats avvakta med nya beställningar för att bevara likviditet. Samtidigt har gamla produkter i lager reats ut vilket pressat priserna."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Den här situationen har branschen nu brottats med i över ett års tid. Vi uppskattar att Fenix Outdoor fortsatt binder bortåt 1 miljard kronor i verksamheten utöver vad som är normalt, främst i form av ett för stort varulager. Många av produkterna bedöms dock ha längre livslängd."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Fenix Outdoors varulager"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Affärsvärlden"},"caption":{"value":"Grafiken visar utvecklingen för bolagets varulager, i miljoner euro samt som andel av försäljningen."},"source_id":"fenixgraf1.jpg","image_asset":{"id":"dd305c05-30f2-4422-85db-9b6494b45199","size":{"width":3200,"height":1600}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"url":"https://infogram.com/1p3md3gzm3g939f03jeewkvxglhdxwvnrk0?live","data":{"canonical_url":"https://infogram.com/1p3md3gzm3g939f03jeewkvxglhdxwvnrk0"},"type":"Url","label":"grafik","title":{"value":"Här kan du titta närmare på den interaktiva grafiken"},"source":"infogram.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"text":{"value":"Grossistverksamhet under press"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"För Fenix Outdoor är det bolagets grossistverksamhet som drabbats mest, medan den egna detaljhandeln klarat sig bättre. Det är dock i grossistaffären för bolagets populära varumärken som stora delar av bolagets vinster finns."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"En annan parallell trend som pressat lönsamheten ytterligare beror på att försäljningen av ryggsäcken Kånken mattats av. Även om bolaget lyckats bredda Fjällrävens försäljning till andra produkter så har marginalerna inom segmentet Brands varit i fallande trend sedan 2018."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Fenix Outdoors affärsområden"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Affärsvärlden"},"source_id":"fenixoutdoorgraf2.jpg","image_asset":{"id":"61981832-471f-485e-86fc-d635e278f488","size":{"width":3199,"height":3199}},"presentation_properties":{"image_format":"1x1"},"format":"1x1","show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"url":"https://infogram.com/1px2w5mnnggww1sq05qjz50930un60y31pn?live","data":{"canonical_url":"https://infogram.com/1px2w5mnnggww1sq05qjz50930un60y31pn"},"type":"Url","label":"grafik","title":{"value":"Här kan du titta närmare på den interaktiva grafiken"},"source":"infogram.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"text":{"value":"Sten på börda"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Som om inte det vore nog har Fenix Outdoor haft en del andra motgångar. Logistik- och IT-problem är några, tillsammans med den starka dollarn som fördyrat mycket av bolagets inköp. Även kostnadsinflationen har tyngt lönsamheten."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Under 2023 föll omsättningen med 3% medan rörelsemarginalen landade på 7,4%. Det kan jämföras med marginaler på mellan 11% och 16% under 2016-2022."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Omsättning och rörelsemarginal"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Affärsvärlden"},"caption":{"value":"Grafiken visar utvecklingen för bolagets omsättning och lönsamhet historiskt samt tre år framåt i tiden, baserat på bedömningarna i Affärsvärldens huvudscenario för bolaget."},"source_id":"fenixoutdoorgraf3.jpg","image_asset":{"id":"8b80353c-f092-475d-b57a-69be27d1a445","size":{"width":3200,"height":1600}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"url":"https://infogram.com/1pxx1733yk5r63aq1d0j0p5323hnllkqr2k?live","data":{"canonical_url":"https://infogram.com/1pxx1733yk5r63aq1d0j0p5323hnllkqr2k"},"type":"Url","label":"grafik","title":{"value":"Här kan du titta närmare på den interaktiva grafiken"},"source":"infogram.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"text":{"value":"Tecken på ljusning"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Fenix Outdoor har nu haft negativ tillväxt fyra kvartal i rad och arbetande styrelseordförande Martin Nordin meddelade i början av året att bolaget ”står inför en mycket utmanande marknad 2024”. Många återförsäljare har fortsatta ekonomiska utmaningar vilket ger färre förhandsbeställningar än vanligt. Vissa större detaljhandlare har sålts, eller gått in i rekonstruktion."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vissa tecken på ljusning finns ändå. Bolaget säger sig ha varit för frikostiga med investeringar och kostnader under de senaste kvartalen, men har nu vidtagit åtgärder. I fjärde kvartalet togs engångskostnader på 10,3 miljoner euro relaterade till lagernedskrivningar, omstrukturering och IT-nedskrivningar. Det väntas sänka kostnaderna med 7 miljoner euro under 2024."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"De positiva effekterna väntas dock tidigast mot slutet av 2024"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":""},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bolaget har också några pågående projekt som väntas bättra på effektiviteten. Koncernen har i dagsläget tre olika affärssystem, som ska bli ett framöver. Vid bolagets centrallager i Ludwigslust, Tyskland, går ett automatiseringsprojekt mot sitt slut. De positiva effekterna väntas dock tidigast mot slutet av 2024. Vad gäller helt nya projekt har bolaget också ökat trösklarna för sina investeringsbeslut."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Marknaden tinar?"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Även på marknaden finns vissa goda tecken. Grossistverksamheten inledde visserligen året svagt på grund av fortsatt återhållsamma kunder. Men detaljhandeln har börjat relativt starkt under 2024 på grund av den kalla våren som var i Norden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Bolaget har tidigare sett vissa signaler som på pekar på en möjlig brist på varor i marknaden. I februari hade bolaget därför en stark tro på att situationen med överlager i värdekedjan skulle förbättras under Q2. Efter senaste rapporten i maj uttryckte sig bolaget inte riktigt lika säkert, även om Martin Nordin nämner att antalet beställningar ökat på många marknader. Det stöder ändå tesen om att lagersituationen sakta men säkert håller på att förbättras. Bolaget är nu försiktigt optimistiska inför Q2. Och analytikerna som följer bolaget tror att Fenix Outdoor kommer vända till tillväxt under de kommande kvartalen."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Affärsvärlden"},"source_id":"fenixoutdoorgraf4.jpg","image_asset":{"id":"d86453a1-0dbf-4b2a-ad92-c4d4eba50581","size":{"width":3200,"height":1600}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Slutsats"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Fenix Outdoor har vidtagit en hel del åtgärder som kostat under 2023 men kommer sänka kostnaderna framöver. Centrallagret i Tyskland har automatiserats. Affärssystem håller på att konsolideras. Omstruktureringskostnader har bokats upp och lagernedskrivningar gjorts."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Osäkerheten är fortsatt hög, men bolaget ser nu tecken på att lagersituationen är alltmer under kontroll. Dels i bolaget, vilket borgar för starka kassaflöden när lagernivåerna kan krympa framöver. Dels i värdekedjan vilket ger bättre utgångsläge för ökade beställningar i den lönsamma grossistverksamheten."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/uwLeqC","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/uwLeqC#article=mPrGyE;category=B%C3%B6rs%20och%20marknad;title=Ta%20rygg%20p%C3%A5%20Fenix%20Outdoor%20%E2%80%93%20kan%20kl%C3%A4ttra%2044%20procent","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Den stora osäkerheten är handlarnas svaga finanser som kan göra återhämtningen segdragen. Något man också slås av är hur känslig verksamheten är för olika typer av externa faktorer som valutor, råvarupriser och väder. Det tycks vara små marginaler som avgör om ett kvartal blir succé eller katastrof."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Fenix Outdoor har historiskt haft rörelsemarginaler kring 11-16% och en värdering runt 10-15 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit). Vi antar att bolaget på sikt når 11% rörelsemarginal och kan värderas till 11 gånger rörelseresultatet. Dessa någorlunda konservativa antaganden ger över 40% uppsida på några års sikt. Osäkerheten är fortfarande hög, men med stark balansräkning och små tecken på utveckling i rätt riktning köpstämplar vi ändå aktien."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Fact","title":{"value":"Affärsvärldens huvudscenario"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Omsättning","markup":[{"type":"style:strong","length":10,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 739 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 747 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 777 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 808 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Tillväxt","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: -2,6%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: +1,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: +4,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: +4,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Rörelseresultat","markup":[{"type":"style:strong","length":15,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 55 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 75 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 85 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 89 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Rörelsemarginal","markup":[{"type":"style:strong","length":15,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 7,4%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 10,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 11,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 11,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Resultat efter skatt","markup":[{"type":"style:strong","length":20,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 32 meuer"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 51 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 65 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 67 meur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vinst per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":15,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 2,40 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 3,90 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 4,90 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 5,00 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Utdelning per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":19,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 1,34 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1,50 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 1,75 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 2,00 eur"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Direktavkastning","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 2,1%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 2,4%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 2,8%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 3,2%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Avkastning på eget kapital","markup":[{"type":"style:strong","length":26,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 8%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 12%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 13%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 13%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Kapitalbindning","markup":[{"type":"style:strong","length":15,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 46%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 44%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 41%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 38%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Nettoskuld/ebit","markup":[{"type":"style:strong","length":15,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: -0,7x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: -1,1x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: -1,6x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: -2,2x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"P/E","markup":[{"type":"style:strong","length":3,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 26,4x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 16,2x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 12,9x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 12,7x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"EV/Ebit","markup":[{"type":"style:strong","length":7,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 15,0x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 11,0x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 9,6x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 9,3x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"EV/Sales ","markup":[{"type":"style:strong","length":9,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 1,1x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1,1x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 1,1x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 1,0x"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nKommentar: nettoskuld exklusive leasingskulder (IFRS16)"},"block_type":"paragraph"}]},{"text":{"value":"Affärsvärldens huvudscenario"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Image","source_id":"Skärmavbild 2024-06-27 kl. 21.05.37.png","image_asset":{"id":"c284b0f1-0d89-44a6-a525-69e2a1f214ec","size":{"width":230,"height":242}},"presentation_properties":{"image_format":"1x1"},"format":"1x1","show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Fact","paragraphs":[{"text":{"value":"Kurs vid 25/6 när analysen gjordes: 712 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Omsättning (tillväxt):","markup":[{"type":"style:strong","length":22,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 747 meur (1%)"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 777 meur (4%)"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 808 meur (4%)"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Rörelsemarginal:","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 10,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 11,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 11,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vinst per aktie:","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 43,80 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 55,10 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 56,20 kr"},"block_type":"paragraph"}]},{"url":"https://infogram.com/1pvemjg71mx7k5fxqlnrz2wpxmfrrg2ljmp?live","data":{"canonical_url":"https://infogram.com/1pvemjg71mx7k5fxqlnrz2wpxmfrrg2ljmp"},"type":"Url","label":"grafik","title":{"value":"Här kan du se Affärsvärldens optimistiska och pessimistiska scenarion"},"source":"infogram.com","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"url":"https://www.holdings.se/#/company/32991/owners/holding","data":{"canonical_url":"https://www.holdings.se/"},"type":"Url","label":"lista","title":{"value":"Fenix Outdoors största ägare, enligt databasen Holdings (kräver inlogg)"},"source":"www.holdings.se","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"style":"Simple"},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-06-28T04:00:00Z","authors":[{"id":"76887dc8-f0bc-45a3-91b7-cd66bf32ae7f","title":"Affärsvärlden"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-06-27T18:54:18Z","updated":"2024-06-28T04:54:02Z","published":"2024-06-28T04:00:00Z","last_saved":"2024-06-28T12:49:12.218394Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-06-28T04:00:00Z"},"version":14,"is_sticky":false,"newsvalue":9,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{},"news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"affarsvarlden","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"ta-rygg-pa-fenix-outdoor-kursen-kan-klattra-44-procent"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"organization","title":"Affärsvärlden","topic_id":"30608a35-5e04-42db-96da-5d95946af7c0"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"},{"type":"organization","title":"Fenix Outdoor","topic_id":"8f1b2545-6506-4f02-bb59-5792d8652cfb"},{"type":"descriptor","title":"Handel & tjänster","topic_id":"c928ee11af8f4491b47ce5fae04e4e299b10113b"},{"type":"descriptor","title":"Detaljhandel","topic_id":"b90f1805-076e-460e-bcca-08a30c1b3b1a"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-06-28T04:00:00Z","modified":"2024-06-28T04:54:02Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Fjällräven"},"source_id":"preselection_classickajkatrousers_anette_04643_19-5.png","image_asset":{"id":"47bb143b-fea9-42d4-8aa0-4c9a833db0c3","size":{"width":2657,"height":1768},"hotspot":{"x":95,"y":95,"width":2044,"height":1533}},"presentation_properties":{"watermark":"affarsvarlden","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/affarsvarlden-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Branschen har brottats med för stora lager i flera led i över ett års tid. Det, och diverse andra utmaningar, har pressat Fenix Outdoors lönsamhet rejält. Men bolaget har nu bantat kostnaderna samtidigt som det finns små tecken på ljusning i marknaden."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"gw6bgA","title":{"value":"Osäkert om Lindab infriar högt ställda förväntningar","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Osäkert om Lindab infriar högt ställda förväntningar"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Lindab"},"source_id":"24644__V0A6850_High (2).jpg","image_asset":{"id":"00325c80-b8ca-45b1-9e8f-82b43687c6e4","size":{"width":4961,"height":3309},"hotspot":{"x":1156,"y":391,"width":3572,"height":2677}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Exponering mot byggbranschen slår mot Lindabs organiska tillväxt samtidigt som förvärvstempot skruvats ned. Nu är det fokus på lönsamheten och det kan ta tid att lyfta marginalerna med motvind på marknaden."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Börsveckan","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/borsveckan.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Lars Frick, \n\nBörsveckan (nummer 26 2024). ","markup":[{"type":"style:strong","length":14,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"LINDAB | AVVAKTA. Ventilationsbolaget Lindab hade ett besvärligt år under 2023 med fallande omsättning på organisk basis samtidigt som lönsamheten var pressad. Avslutningen på året var dock bra med stigande lönsamhet trots negativ organisk tillväxt. I Q1 vände dock trenden nedåt igen vad gäller marginalerna, så frågan är om Q4 var stolpe in eller om det var den relativt sett svagare Q1:an som är undantaget? Av aktiekursen att döma väljer marknaden att fasta på det positiva.","markup":[{"type":"style:strong","length":17,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Svag organisk tillväxt"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Omsättningen steg med 2 procent under Q1 men på organisk basis backade omsättningen med 10 procent vilket var en försämring sekventiellt sett mot Q4. Rörelsemarginalen minskade med 1,1 procentenheter till 7,1 procent (8,2) vilket även det var en sekventiell försämring från Q4 då motsvarande siffra var 8,0 procent (7,6). Utvecklingen sett till affärsområde är blandad. Största affärsområdet Ventilation Systems hade en tillväxt på 4 procent i Q1 men minus 6 procent på organisk basis. Rörelsemarginalen landade på 9,6 procent (10,2). Inom det mindre affärsområdet Profile Systems rasade omsättningen helt organiskt med 21 procent från ett redan svagt 2023 då omsättningen minskade med 13 procent. Rörelsemarginalen vände ned till -0,5 procent (4,1). Det är ett cykliskt område med exponering mot den svaga byggbranschen så där lär vi inte se någon vändning i närtid. Nu kan man förvisso argumentera för att konjunkturen är på väg mot återhämtning, men Konjunkturinstitutet förutspår lågkonjunktur även 2025. Och de områden där man kan se en snabbare vändning är nog mer inom konsumentrelaterat. Byggbranschen plågas fortfarande av det höga ränteläget och andra faktorer som inte kommer att vaska igenom systemet så snabbt."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/xz0736","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/xz0736#article=gw6bgA;category=B%C3%B6rs%20och%20marknad;title=Os%C3%A4kert%20om%20Lindab%20infriar%20h%C3%B6gt%20st%C3%A4llda%20f%C3%B6rv%C3%A4ntningar","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Även Ventilation Systems har exponering mot byggbranschen och Norden, som utgör 43 procent av Lindabs omsättning och sägs vara den svagaste regionen i Europa. Även Tyskland som är enskilt största marknaden backade i Q1."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Lindab har som mål att nå 20 Mdkr i omsättning fram till 2027 med en rörelsemarginal på 10 procent. Förvärv är en integrerad del i denna tillväxtstrategi. Under 2023 förvärvades fyra bolag med en sammanlagd omsättning kring 620 Mkr och under året bokades 473 Mkr i förvärvsrelaterade investeringar. Totalt bidrog förvärv med nästan 1,9 Mdkr i försäljning under 2023. Sedan 2020 har fler än 20 förvärv genomförts. Med den förvärvstakten så framstår tillväxtmålet som klart görbart. Men baksidan är förstås stigande skuldsättning."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Stigande skuldsättning"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bara sedan årsskiftet 2023 till utgången av Q1 har nettoskulden exklusive leasing ökat till 2976 Mkr från 1894 Mkr. Det har också satt sina spår i resultaträkningen. På rullande 12-månaders basis har räntekostnaderna i princip fördubblats som en följd av högre ränteläge och högre skuldsättning samt omräkning av tilläggsköpeskillingar (som i sig är positivt då det betyder bättre utveckling i förvärven). Så trots ett förväntat svagt stigande rörelseresultat i år sjunker nettoresultatet något. Mot detta står dels att Lindabs vd Ola Ringdahl skrev i vd-ordet för bokslutet 2023 att förvärvstakten är på väg ned efter att förvärvs sattes i fokus 2019. Dels ser vi en lägre investeringstakt där nivån av bruttoinvesteringar i anläggningar sjunker så man får väl se vart det landar. 2022 taktade bolaget närmare 400 Mkr i bruttoinvesteringar på rullande 12 månader, och vid utgången av Q1 var det en bit under 300 Mkr. Så vi ser framför oss ett bättre kassaflöde."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"”Värderingen är ganska ansträngd”"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":"Lars Frick, Börsveckan "},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Om vi skissar på en omsättning som stiger med 4 procent i år, med stöd av förvärv, samt en rörelsemarginal som landar på knappt 9 procent så blir 2024 onekligen ett mellanår. Om bolagets fokus på lönsamhet bär frukt och rörelsemarginalen under 2025 når 10 procent, i linje med bolagets mål, så blir rörelseresultatet cirka 1450 Mkr. Det ger justerat för nettoskulden ett Ev/ebit på knappt 15x på en prognos som förutsätter en ganska markant återhämtning i tillväxt men framför allt lönsamhet. Även om Lindab når målen om en omsättning på 20 mdkr med en marginal på 10 procent fram till 2027, så är ev/ebit knappt 11x. Inget fynd direkt för en underleverantör till byggbranschen."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Ansträngd värdering"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Det är sammantaget en ganska ansträngd värdering med andra ord, om än att analytikerkåren är mer positiva än vi kan tilläggas. På det temat är det dock värt att notera att konsensusprognoserna för innevarande år har justerats ned det senaste året medan prognoserna för 2025 och 2026 har lämnats oförändrade vilket antyder att den nedgång vi ser nu snabbt blåser över. Det framstår som alltför optimistiskt, liksom en kursuppgång på drygt 50 procent hittills i år som diskonterar en tydlig vändning."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Vi avvaktar med Lindab."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Fact","title":{"value":"Lindab"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Kurs när analysen gjordes: 238,6 kr\nBörsvärde: 18 337 mkr\nNettoskuld: 2 976 kmr\nRapport: 19/7\nRåd: Avvakta"},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"Fact","title":{"value":"Nyckeltal"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Intäkter","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 13 114 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 13 639 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 14 593 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Tillväxt","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 6%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 4%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 7%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Ebit","markup":[{"type":"style:strong","length":4,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 1 178 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1 200 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 1 459 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEbit-marginal","markup":[{"type":"style:strong","length":14,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 9,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 8,8%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 10,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nVinst per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 11,07 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 10,30 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 13,00 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nUtdelning per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":20,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 5,40 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 5,00 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 5,50 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nP/S","markup":[{"type":"style:strong","length":4,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 1,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1,3"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 1,3"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEV/EBIT","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 18,1"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 17,8"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 14,6"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nP/E","markup":[{"type":"style:strong","length":4,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 21,6"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 23,2"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 18,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nDirektavkastning","markup":[{"type":"style:strong","length":17,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 2,3%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 2,1%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 2,3%"},"block_type":"paragraph"}]},{"text":{"value":"Kort om Lindab"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Lindab är ett av Europas ledande bolag inom ventilation med väletablerade varumärken som håller hög kvalitet och en tydlig hållbarhetsprofil. Lindab är indelat i två affärsområden: Ventilation Systems som utgör 75 procent av omsättningen och Profile Systems med fokus på byggprodukter utgör återstoden. Geografiskt så utgör Europa 98 procent av omsättningen med tyngdpunkt i Norden och Västeuropa. Bolaget har ett omfattande distributionsnätverk med egna butiker som ger hög tillgänglighet och servicenivå hela vägen till kund. Ventilationsbranschen är fragmenterad och Lindabs ledning har som mål att konsolidera branschen. Strategin är att förvärva välskötta bolag som kompletterar bolagets erbjudande i valda regioner och produktområden. Huvudägare är Didner & Gerge med 9,5 procent av aktierna före AP4 och AP1."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-06-27T08:19:10Z","authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-06-27T07:29:30Z","updated":"2024-06-27T08:32:35Z","published":"2024-06-27T08:19:10Z","last_saved":"2024-06-28T12:48:24.036968Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-06-27T08:19:10Z"},"version":12,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{"gender":"both"},"news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"borsveckan","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"osakert-om-lindab-infriar-hoga-forvantningar"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Börsveckan","topic_id":"34f268a3-1843-4721-a83a-2e101c863cc0"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"},{"type":"descriptor","title":"Bygg & fastighet","topic_id":"612535ef-f3ad-4bf6-bf47-9b6aba5fc290"},{"type":"organization","title":"Lindab International","topic_id":"e8b5a93e-fc6e-4882-8c89-1271357f063e"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-06-27T08:19:10Z","modified":"2024-06-27T08:32:35Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Pressbild: Lindab"},"source_id":"24644__V0A6850_High (2).jpg","image_asset":{"id":"00325c80-b8ca-45b1-9e8f-82b43687c6e4","size":{"width":4961,"height":3309},"hotspot":{"x":1156,"y":391,"width":3572,"height":2677}},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Exponering mot byggbranschen slår mot Lindabs organiska tillväxt samtidigt som förvärvstempot skruvats ned. Nu är det fokus på lönsamheten och det kan ta tid att lyfta marginalerna med motvind på marknaden."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"nyWE5B","title":{"value":"Köp Arctic Paper och insiderfavoriten Telia","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Köp Arctic Paper och insiderfavoriten Telia"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Ali Lorestani/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdlZYyPFetb-mY_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"2ed33a4b-1083-4116-b868-5b06c33e8f0b","size":{"width":3800,"height":2535},"hotspot":{"x":343,"y":14,"width":3038,"height":2278}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Det är inte för sent att haka på kursuppgången i Telia. Flera tunga köp bland insynspersoner gör att aktien får full pott i insiderhandeln, skriver Investtech i en teknisk analys. Papperstillverkaren Arctic Paper har också ljusa utsikter efter en köpsignal från en rektangelformation. Båda aktierna stämplas med köp."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Samtidigt närmar sig Stockholmsbörsens breda index OMXSPI en motståndsnivå, som kan visa vägen framåt."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Investtech","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/investtech.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"OriginByline","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: David Östblad, analytiker \n\nInvesttech","markup":[{"type":"style:strong","length":25,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"}},{"type":"Image","byline":{"title":"Investtech"},"source_id":"OMXSPI (77).png","image_asset":{"id":"7aa1d746-b9e4-4979-9127-adc1e552f007","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"OMXSPI"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index utvecklades negativt under tisdagen. Det blev en nedgång på 1,30 procent och indexet stängde på 971 punkter. Indexet har nyligen brutit den stigande trendkanalen som identifierats i grafen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Kursen återfinns mellan stödet runt 971 punkter och motståndet vid 1 003 punkter på kort sikt. Ett brott upp genom motståndet skulle utlösa en ny köpsignal. På nedsidan finns flera stöd identifierade mot 953 punkter på kort sikt och 862 punkter på medellång sikt."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs korta Hausseindex står i dag i 41 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 57. Vi har därmed en försiktig övervikt av optimister på börsen på lång sikt, medan det på kort sikt är jämvikt mellan optimister och pessimister."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 568 köp och 194 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 75 procent. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Svagt köp.","markup":[{"type":"style:em","length":38,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Investtech"},"source_id":"TELIA (1).png","image_asset":{"id":"034593c7-4351-41c8-9b86-478eefa580b8","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Telia Company"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Aktiekursen till Telia Company utvecklas inom stigande trendkanal som är identifierad på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna över en längre period har accepterat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar ökande optimism bland investerarna och är en stark köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trender."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 26,50 kronor."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Telia Company är maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera nyliga köp av personer med ledande befattningar i bolaget. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Investtech"},"source_id":"ARP (3).png","image_asset":{"id":"26beb005-722a-4e7d-a4f3-f8610ceb9b53","size":{"width":1360,"height":680}},"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"text":{"value":"Arctic Paper"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Papperstillverkaren Arctic Paper ser ur ett tekniskt perspektiv intressant ut med flera aktuella köpsignaler. Till att börja med så utvecklas aktiekursen i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är en stark köpsignal som indikerar fortsatt positiv utveckling enligt Investtechs forskningsresultat på indikatorn."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Nyligen identifierade Investtechs algoritmer även en köpsignal från en rektangelformation (REC) och ännu en REC-formation är under utveckling. Det indikeras med två blå parallella linjer i kursdiagrammet mellan cirka 55,11 kronor och 63,87 kronor. Ett etablerat genombrott på en av dessa kurser kommer att signalera en fortsatt utveckling i samma riktning (positiv eller negativ riktning)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Kursen har även har brutit upp genom motståndet vid cirka 60.00 kronor och en fortsatt uppgång är därmed signalerad. 60,00 kronor utgör nu stöd vid reaktioner tillbaka."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Arctic Paper är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader)."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Investtechs rekommendation: Köp.","markup":[{"type":"style:em","length":32,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-06-26T08:29:52Z","authors":[{"id":"21e50338-c03e-4d5d-8c8d-0bc372e5e940","title":"Investtech"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-06-26T07:27:32Z","updated":"2024-06-26T08:30:48Z","published":"2024-06-26T08:29:52Z","last_saved":"2024-06-28T12:48:19.930128Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-06-26T08:29:52Z"},"version":14,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{},"news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"investtech","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"plocka-arctic-paper-och-insiderfavoriten-telia"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"descriptor","title":"Insynshandel","topic_id":"9bd4b316-1deb-4fc5-974b-1c68f4604581"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"organization","title":"Investtech","topic_id":"8a0d471b-a051-4e93-aa86-4e08eb37d7fa"},{"type":"machine","title":"Okorrat:OmniEko","topic_id":"b09c9420-c113-4dcb-9303-1bfb01f92a4f"},{"type":"organization","title":"Arctic Paper","topic_id":"ab604207e14688e4f6a9c570376186005b89d97d"},{"type":"organization","title":"Telia Company","topic_id":"c4abfe1d6ea629c577155bac0186544aba3a2c12"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"default":0.66},"changes":{"published":"2024-06-26T08:29:52Z","modified":"2024-06-26T08:30:48Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Ali Lorestani/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdlZYyPFetb-mY_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"2ed33a4b-1083-4116-b868-5b06c33e8f0b","size":{"width":3800,"height":2535},"hotspot":{"x":343,"y":14,"width":3038,"height":2278}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"investtech","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/investtech-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Det är inte för sent att haka på kursuppgången i Telia. Flera tunga köp bland insynspersoner gör att aktien får full pott i insiderhandeln, skriver Investtech i en teknisk analys. Papperstillverkaren Arctic Paper har också ljusa utsikter efter en köpsignal från en rektangelformation. Båda aktierna stämplas med köp."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Samtidigt närmar sig Stockholmsbörsens breda index OMXSPI en motståndsnivå, som kan visa vägen framåt."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}],[{"article_id":"bmG2Qk","title":{"value":"Kursbränslet sinar i Bilia – köpläget över","vignette":{"value":"Aktieanalys","separator":" • "}},"authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan","enabled":true}],"resources":[{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • ","type":"StoryVignette","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"overline":"h5"}}},{"type":"Title","text":{"value":"Kursbränslet sinar i Bilia – köpläget över"},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Image","byline":{"title":"Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdl6qVJ1zenGRk_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"b208698c-5cc3-4a92-b12e-38b6a2eec120","size":{"width":5568,"height":3712},"hotspot":{"x":440,"y":42,"width":4884,"height":3670}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"format":"1x1","watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}],"show_caption":false,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true},"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Bilhandlaren har en stor och stabil serviceverksamhet som agerar kudde i sämre tider, såsom exempelvis 2023 var. Framöver finns det dock en del frågetecken kring elbilarnas påverkan på serviceintäkterna."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}},"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"ChevronDescription","text":"Läs hela artikeln","decoration":{"color_palette":{"light":{"background_primary":"#1a1a49ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"},"dark":{"background_primary":"#413550ff","primary":"#ffffffff","text_primary":"#ffffffff"}}}},{"type":"LabeledIcon","text":"Börsveckan","icon_url":"https://storage.omni.se/omni_origin_icons/borsveckan.png","size":{"width":310,"height":310}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Av: Marcus Ewerstrand, \n\nBörsveckan (nummer 26 2024). ","markup":[{"type":"style:strong","length":21,"offset":4}]},"block_type":"paragraph"}],"vignette":{"title":"Dagens aktieanalys"},"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"BILIA | AVVAKTA. I mitten av augusti förra året (BV 23-35) valde vi att köpstämpla bilhandlar- och servicekoncernen Bilia på basis av att även våra försiktiga estimat indikerade attraktiva värderingsmultiplar med en ev/ebit kring 7x. Därtill låg direktavkastningen på attraktiva 8 procent med kvartalsvisa utdelningar. Ett fynd kan tyckas givet att Bilias serviceaffärs trots allt borgar för en viss grad av visibilitet i intjäningsförmågan. För räkenskapsåret 2023 uppgick serviceintäkterna till 22 procent av koncernens omsättning och det till en rörelsemarginal om 12,4 procent (14,3). Men sett till resultatandel är bidraget ännu större – vi pratar då om en andel på 62 procent.","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023 blev också ett helt okej år givet den tuffa marknaden där många bilhandlare haft stora problem när hushållen pressats av högre räntor och hög inflation. Bilias rörelsevinst backade förvisso 15 procent underliggande, men det kunde som sagt blivit betydligt värre om inte den solida serviceverksamheten gnuggade på där vinsten var i princip oförändrad ifjol."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Svag inledningen på året"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Den färska Q1-rapporten var emellertid åt det svagare hållet. Omsättningen backade i kvartalet med 5 procent till 9,4 Mdkr, i stort drivet av ett större tapp i Norge. Nedgången mildrades till viss del av serviceaffären som växte 8 procent organiskt. Med omsättningstappet backade rörelsemarginalen också till 3,1 procent (3,8). Sett i backspegeln betyder det att lönsamheten dalat ända sedan 2022 och den röda tråden till utfallet stavas en alltjämt svag nybilsförsäljning."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Webview","height":"280","id":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/K8SAgZ","url":"https://omnieko-chart-snapshots.omni.news/webview/K8SAgZ#article=bmG2Qk;category=F%C3%B6rdjupning;title=Kursbr%C3%A4nslet%20sinar%20i%20Bilia%20%E2%80%93%20k%C3%B6pl%C3%A4get%20%C3%B6ver","source":"omnieko-chart-snapshots.omni.news","omni_key":false,"paywall":null,"source_suffix":{"value":""},"show_paywall_popup":false,"show_caption":true,"horizontal_padding":{"small_device":false,"large_device":true}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Karnell fick in 37,5 Mkr i april när övertilldelningsoptionen nyttjades, vilket ökat antal aktier till sammanlagt 52,9 miljoner. Det ger ett börsvärde på 2,9 miljarder kr och nettoskulden landar på knappt 40 Mkr inräknat övertilldelningsoptionen men exklusive leasing vid utgången av Q1. Nu i maj köptes ett litet bolag som heter Ojop från Eskilstuna med en omsättning på 50 Mkr. Ojop tillverkar excenterlås, släpvagnslås och batterikontakter och enligt allabolag.se ser det ut som att man har haft en rörelsemarginal på 26-30 procent de senaste tre åren. Givet att Karnell brukar köpa bolag för mellan 3-8x ebit så skulle vi kunna anta att köpeskillingen är mellan 50-60 Mkr grovt räknat."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Men det finns så klart fler positiva nyheter som kan lyfta Bilia långsiktigt. Per januari i år har B MotorGroup Stockholm AB (försäljning och service av Jaguar och Land Rover) konsoliderats i räkenskaperna, vilket innebär att koncernen adderar närmare 500 Mkr till årsomsättningen. Lönsamheten är visserligen låg i ingångsläget om blygsamma 1,1 procent i rörelsemarginal (per 2022), men potentialen finns troligen att via Bilia-koncernen ändra på kostnadsstrukturen."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Quote","paragraphs":[{"text":{"value":"Bilia-aktien är intressant att bevaka som konjunkturindikator"},"block_type":"paragraph"}],"presentation_properties":{"display":"quote"},"author":{"value":"Marcus Ewerstrand, Börsveckan "},"decoration":{"text_styles":{"h1":"quote"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Balansräkningen betraktar vi i övrigt som hanterbar givet att affärsmodellen understödjs av god lönsamhet och fin stabilitet i serviceverksamheten. Vid utgången av det första kvartalet låg den räntebärande nettoskulden på 2,7 Mdkr – exkluderat leasingåtaganden om 4,4 Mdkr. I förhållande till ebitda-resultatet för de senaste tolv månaderna utmynnar det i en nettoskuldskvot om 1,5x. Ställt mot det operativa rörelseresultatet så är motsvarande kvot 2,9x."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Nybilsförsäljningen brukar ofta vara en tydlig konjunkturbarometer och här menar vd Per Avander att privatpersoner fortsatt är försiktiga med att köpa ny bil. Han konstaterar dock att begagnatmarknaden visar på en stabil efterfrågan och även att man skönjer vissa positiva signaler hos kunderna utifrån lägre inflation och förväntade framtida räntesänkningar. Historiskt har orderingången av nya bilar tidigt påverkats positivt när konjunkturen vänder. På så vis är Bilia-aktien intressant att bevaka som konjunkturindikator."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"Rimliga mål"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Utifrån de antagna finansiella målen för en konjunkturcykel som stipulerar att omsättningen ska växa årligen med 5 procent, och till en rörelsemarginal om 5 procent, så anser vi att det finns sannolikhet kring detta beaktat historiken. Det vi möjligen kan se som risk för Bilia är priskonkurrensen från oberoende serviceaktörer där MEKO kan erbjuda liknande garantier på arbete och via samarbetspartners räntefria finansieringslösningar samt assistansskydd. Bilias servicefokus med personlig servicetekniker för många bilmärken och att man dessutom tillhandahåller däck och fälgar med ett fullständigt rikstäckande serviceutbud är så klart fördelar, men i konjunktursvaga tider när konsumenten håller hårdare i plånboken riskerar konkurrensen trots allt att öka. Då kan kunder välja att dela upp sina behov till flera olika aktörer och med större grad av prismedvetenhet. Verksamheten har dock stått emot i tuffa tider förr och 2023 var ett bevis på det, så Bilia har en solid marknadsposition och verkar ha god relation till kunderna vilket är viktigt."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Framfarten av elbilar samt deras påverkan på serviceintäkterna har också diskuterats tidigare i Bilia-sammanhang. Behovet av service minskar men samtidigt ökar komplexiteten med allt mer digitala elbilar där det också finns mycket som tyder på högre slitage på däck jämfört med bilar med förbränningsmotor. Hittills är det inget som syns riktigt på Bilias serviceintäkter men det är en viss osäkerhet som bör nämnas i sammanhanget."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"text":{"value":"2024 lär bli ett mellanår"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Vår bedömning är att 2024 kommer bli ett mellanår med en liten tillväxt på översta raden inräknat förvärvet av B MotorGroup. För 2025-2026 antar vi vidare en tillväxt om 3-5 procent utifrån en återhämtning i konjunkturen. På marginalfronten lutar vi oss mot historiken och målbilden, och fram till 2026 räknar vi med en försiktig rörelsemarginal om 4,5 procent vilket kan jämföras med femårssnittet på 4,7 procent. Allt detta ger oss ev/ebit 9x samt p/e 11x för 2025 vilket är en rimlig värdering givet tillväxttakten."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Aktien har gått riktigt bra med en uppgång på 40 procent sedan köprådet, oaktat utdelningar. Nu tror vi på en lugnare resa för aktien och sänker rådet till avvakta."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"Fact","title":{"value":"Bilia"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Kurs när analysen gjordes: 140,9 kronor\nBörsvärde: 12 963 mkr\nNettoskuld: 2 676 mkr\nRapport: 18/7\nRåd: Avvakta"},"block_type":"paragraph"}]},{"type":"Fact","title":{"value":"Nyckeltal"},"paragraphs":[{"text":{"value":"Intäkter","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 38 514 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 38 968 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 40 917 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 42 144 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Tillväxt","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 9,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1,2%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 5,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 3,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":""},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"EBITDA","markup":[{"type":"style:strong","length":6,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 2 552 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1 911 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 2 088 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 2 235 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEBITDA-marginal","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 6,6%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 4,9%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 5,1%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 5,3%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEBIT","markup":[{"type":"style:strong","length":5,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 1 416 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 1 559 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 1 718 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 1 854 mkr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEBIT-marginal","markup":[{"type":"style:strong","length":14,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 3,7%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 4,0%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 4,2%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 4,4%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nVinst per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":16,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 10,10 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 11,65 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 13,23 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 14,40 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nUtdelning per aktie","markup":[{"type":"style:strong","length":20,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 6,60 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 7,50 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 8,00 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 8,50 kr"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nP/E","markup":[{"type":"style:strong","length":4,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 14,0"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 12,1"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 10,6"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 9,8"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEV/EBIT","markup":[{"type":"style:strong","length":8,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 10,9"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 10,0"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 9,1"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 8,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nEV/Sales","markup":[{"type":"style:strong","length":9,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 0,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 0,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 0,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 0,4"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"\nDirektavkastning","markup":[{"type":"style:strong","length":17,"offset":0}]},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"2023: 4,7%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2024: 5,3%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2025: 5,7%"},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Prognos 2026: 6,0%"},"block_type":"paragraph"}]},{"text":{"value":"Kort om Bilia"},"type":"Subheading","decoration":{"text_styles":{"h2":"premium_h8"}}},{"type":"Text","paragraphs":[{"text":{"value":"Bilia är en helhetsleverantör för allt som rör bilägande med verksamhet inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bolaget erbjuder bilägare service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering. Bilia har anläggningar främst inom Norden, men även inom den europeiska marknaden, samt en auktionssajt i Sverige."},"block_type":"paragraph"},{"text":{"value":"Börsvärdet är cirka 13 Mdkr och bland större aktieägare finns Investmentbolaget Öresund."},"block_type":"paragraph"}],"decoration":{"text_styles":{"body":"premium_body1"}}},{"type":"HorizontalDivider"},{"type":"Byline","published":"2024-06-25T03:30:00Z","authors":[{"id":"4f78bf88-da69-4c8c-b05f-fbf6629cd6ba","title":"Börsveckan"}],"fallback_email":"eko@omni.se"},{"type":"Carousel","topic":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"}}],"meta":{"changes":{"bumped":null,"created":"2024-06-24T10:48:38Z","updated":"2024-06-24T12:35:24Z","published":"2024-06-25T03:30:00Z","last_saved":"2024-06-27T08:29:10.048380Z","bumped_value":false,"first_published":"2024-06-25T03:30:00Z"},"version":36,"is_sticky":false,"newsvalue":7,"is_deleted":false,"is_sponsored":false,"machine_tags":{},"news_lifetime":3,"custom_properties":{"bump":false,"sticky":"","longread":false,"evergreen":false,"exclusive":true,"labeledIcon":"borsveckan","customVignette":"Aktieanalys","presentationType":"licensed"},"promotion_content":{"slug":"kursbranslet-sinar-i-bilia-efter-rally"},"presentation_properties":{}},"format":"licensed","tags":[{"type":"descriptor","title":"Börsveckan","topic_id":"34f268a3-1843-4721-a83a-2e101c863cc0"},{"type":"descriptor","title":"Stockholmsbörsen","topic_id":"4c90173c67125a01198e27f3752047abb39fe7e7"},{"type":"descriptor","title":"Premium","topic_id":"9c971af0-4438-467d-96f9-5bfb352f966e"},{"type":"descriptor","title":"Aktieanalys","topic_id":"2fd49aa3-3e05-4920-89a4-6f1d32438960"},{"type":"descriptor","title":"Aktierekar","topic_id":"719e3e56-9817-42b6-807f-14bc8aa0a199"},{"type":"machine","title":"Okorrat:OmniEko","topic_id":"b09c9420-c113-4dcb-9303-1bfb01f92a4f"},{"type":"descriptor","title":"Investeringar","topic_id":"00bb343c-d702-465d-b121-1ecd45113bfd"},{"type":"organization","title":"Bilia","topic_id":"61e436dc-b395-4e6b-b59b-c7a09bb39c83"},{"type":"descriptor","title":"Handel & tjänster","topic_id":"c928ee11af8f4491b47ce5fae04e4e299b10113b"}],"type":"Article","category":{"type":"Category","category_id":"0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53","title":"Fördjupning","slug":"fordjupning","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellaperspektiv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"large_threshold":7,"color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},"changes":{"published":"2024-06-25T03:30:00Z","modified":"2024-06-24T12:35:24Z"},"story":{"type":"story","title":"Dagens aktieanalys","topic_id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"},"main_resource":{"type":"Image","byline":{"title":"Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån"},"source_id":"sdl6qVJ1zenGRk_NormalHires.jpg","image_asset":{"id":"b208698c-5cc3-4a92-b12e-38b6a2eec120","size":{"width":5568,"height":3712},"hotspot":{"x":440,"y":42,"width":4884,"height":3670}},"characteristics":{"figure":false,"sensitive":false},"presentation_properties":{"watermark":"borsveckan","image_format":"1x1"},"watermarks":[{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-1x1.png","format":"1x1"},{"url":"https://storage.omni.se/omni_watermarks/borsveckan-2x1.png","format":"2x1"}]},"main_text":{"type":"Text","subtype":"lead","paragraphs":[{"text":{"value":"Bilhandlaren har en stor och stabil serviceverksamhet som agerar kudde i sämre tider, såsom exempelvis 2023 var. Framöver finns det dock en del frågetecken kring elbilarnas påverkan på serviceintäkterna."},"block_type":"paragraph"}]},"article_layout":"Licensed","teaser_layout":"Small","story_vignette":{"ref":"topic","id":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","title":"Dagens aktieanalys","suffix":"Aktieanalys","suffix_separator":" • "},"ad_keywords":{},"newsfeed_decoration":{"color_palette":{"light":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"},"dark":{"primary":"#c94355ff","premium_primary":"#c94355ff"}}}}]],"links":{"next":"/articles?offset=10&articleOffset=10&limit=10&sort=latest&topics=f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd&usermix%5B36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2%5D=0.66&usermix%5B38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7%5D=0.66&usermix%5B926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c%5D=0.66&usermix%5B9ab3863d85bd40099445d409daf9667e%5D=0.66&usermix%5Bc3708684382b4848b740652385dc25a8%5D=0.66&usermix%5Bea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68%5D=0.66&usermix%5Bfeddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7%5D=0.66","self":"/articles?offset=0&articleOffset=0&limit=10&sort=latest&topics=f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd&usermix%5B36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2%5D=0.66&usermix%5B38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7%5D=0.66&usermix%5B926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c%5D=0.66&usermix%5B9ab3863d85bd40099445d409daf9667e%5D=0.66&usermix%5Bc3708684382b4848b740652385dc25a8%5D=0.66&usermix%5Bea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68%5D=0.66&usermix%5Bfeddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7%5D=0.66"},"searchParams":{"offset":0,"articleOffset":0,"limit":10,"sort":"latest","topics":["f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd"],"usermix[36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2]":0.66,"usermix[38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7]":0.66,"usermix[926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c]":0.66,"usermix[9ab3863d85bd40099445d409daf9667e]":0.66,"usermix[c3708684382b4848b740652385dc25a8]":0.66,"usermix[ea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68]":0.66,"usermix[feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7]":0.66}},"userData":{"usermix":{"c3708684382b4848b740652385dc25a8":0.66,"feddd38a2f914a06a6f851eeb32a7eb7":0.66,"9ab3863d85bd40099445d409daf9667e":0.66,"36480a9056b9423daf4538f7aa62bad2":0.66,"38e9c8064a9b42ee894fd7da5867e8f7":0.66,"ea7e9c35b0ca4f36bf80cda5a55bbc68":0.66,"926a9dbdd8e74d77a9c49e3e5e7ad11c":0.66},"isPremium":true,"isAdFree":true,"exchangeToken":"92d6836c-b4eb-48b5-9482-af2e93f1cc7d"},"siteData":{"categories":[{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"36440948-a1e2-4f86-ab5b-dcfe3447fbb3","title":"Näringsliv","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"naringsliv","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icNaringsliv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"454ea0e5-1acf-4562-9101-c9bb0895733c","title":"Makro","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"makro","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icCatMakro.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"56073686-583a-40fa-98b0-773086e9f07c","title":"Tech","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"tech","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icTech.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"8756edf7-ab61-4174-a90d-7acd4cb04c91","title":"Sverige","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"sverige","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icNorskokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"afb14ba0-ad8d-4b15-84d1-d389eef24368","title":"Världen","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"varlden","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"d5c2989d-8f6c-45f3-b60d-ba6d97dd9e68","title":"Privatekonomi","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"privatekonomi","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icPrivatokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53","title":"Fördjupning","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"fordjupning","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellaperspektiv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false}],"allCategories":[{"type":"Category","category_id":"7eaa340f-d4db-436d-8b5c-529feb184776","title":"Börs och marknad","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"bors-och-marknad","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icBorsogfinans.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"36440948-a1e2-4f86-ab5b-dcfe3447fbb3","title":"Näringsliv","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"naringsliv","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icNaringsliv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"454ea0e5-1acf-4562-9101-c9bb0895733c","title":"Makro","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"makro","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icCatMakro.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"56073686-583a-40fa-98b0-773086e9f07c","title":"Tech","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"tech","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icTech.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"8756edf7-ab61-4174-a90d-7acd4cb04c91","title":"Sverige","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"sverige","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icNorskokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"afb14ba0-ad8d-4b15-84d1-d389eef24368","title":"Världen","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"varlden","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"d5c2989d-8f6c-45f3-b60d-ba6d97dd9e68","title":"Privatekonomi","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"privatekonomi","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icPrivatokonomi.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true},{"type":"Category","category_id":"0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53","title":"Fördjupning","color":{"red":201,"green":67,"blue":85},"slug":"fordjupning","icon":{"image_url":"https://storage.omni.se/category_icons/omninext/icInternationellaperspektiv.png","color":{"red":34,"green":34,"blue":34}},"public":true,"usermix_display":false,"push_display":false},{"type":"Category","category_id":"73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","title":"Annonsmaterial","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"Annonsmaterial","public":false},{"type":"Category","category_id":"4f261596-7cfa-4bee-8b95-985f478cd90d","title":"Tema","color":{"red":0,"green":0,"blue":0},"slug":"tema","public":false}],"adRules":[{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"fullscreen","platforms":["web"],"views":["top"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"index":6,"fetch_frequency":0},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-front-fullscreen_scroll","sizes":[{"width":3,"height":3,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["fullscreen"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"fullscreen","platforms":["web"],"views":["latest"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"index":8,"fetch_frequency":0},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-front-fullscreen_scroll","sizes":[{"width":3,"height":3,"height_factor":1},{"width":1920,"height":1080,"height_factor":0.5625},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["fullscreen"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"newsfeed","platforms":["web"],"views":["top","latest"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"trigger_point_factor":1,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-front-native","sizes":[{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":1,"height":1,"height_factor":1}],"ad_formats":["native","integration_1"],"allowed_formats":["native","banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"newsfeedDesktop","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-native","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":1,"height":1,"height_factor":1}],"ad_formats":["native"],"allowed_formats":["native"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articlePanorama","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-panorama_1","sizes":[{"width":980,"height":240,"height_factor":0.24489795918367346},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_2_wde","panorama_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"mobileArticlePanorama","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-article-panorama_1","sizes":[{"width":320,"height":400,"height_factor":1.25},{"width":320,"height":320,"height_factor":1},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["panorama_1","integration_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"side1","platforms":["web"],"views":["article","category","top","latest","topic"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-insider_1","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"side2","platforms":["web"],"views":["article","category","top","latest","topic"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-insider_2","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleSide","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"]},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-insider_1","sizes":[{"width":300,"height":600,"height_factor":2},{"width":300,"height":480,"height_factor":1.6},{"width":300,"height":250,"height_factor":0.8333333333333334},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5}],"ad_formats":["insider_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"afterShareButtonsMobile","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-article-integration_1","sizes":[{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"afterShareButtonsDesktop","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-integration_1","sizes":[{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"dynamicMobileWeb","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wph-article-integration_3","sizes":[{"width":320,"height":400,"height_factor":1.25},{"width":320,"height":320,"height_factor":1},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_3"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"dynamicDesktop","platforms":["web"],"views":["article"],"not_categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a","0ba76646-b1e8-49ed-aea5-c12f06eb3a53"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"trigger_point_factor":0.3,"label":"ANNONS"},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-integration_3","sizes":[{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["integration_3_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleWidescreen","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-widescreen_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"widescreen1","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-widescreen_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_1"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"widescreen2","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-widescreen_2","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":250,"height":600,"height_factor":2.4}],"ad_formats":["widescreen_2"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"feedPanorama","platforms":["web"],"views":["top"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-front-panorama_1","sizes":[{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":640,"height":320,"height_factor":0.5},{"width":980,"height":240,"height_factor":0.24489795918367346}],"ad_formats":["modul_1","panorama_1_wde"],"allowed_formats":["banner"]}},{"type":"AppnexusBanner","rules":{"position":"articleModulOne","platforms":["web"],"views":["article"],"not_topics":["959d84c5-b550-4c3b-b056-3079a3aa4af5"],"categories":["73a8935c-e792-42a6-b713-31939b92d63a"],"label":""},"appnexus_data":{"member_id":"9943","inventory_code":"se-omniekonomi-wde-article-modul_1","sizes":[{"width":640,"height":320,"height_factor":0.5},{"width":2,"height":1,"height_factor":0.5},{"width":5,"height":140,"height_factor":28},{"width":5,"height":160,"height_factor":32},{"width":5,"height":280,"height_factor":56},{"width":5,"height":285,"height_factor":57},{"width":5,"height":320,"height_factor":64},{"width":5,"height":360,"height_factor":72},{"width":5,"height":392,"height_factor":78.4},{"width":5,"height":435,"height_factor":87}],"ad_formats":["modul_1","integration_2_wde"],"allowed_formats":["banner"]}}],"deviceType":"other","salesposter":{"pricing":{"merBas_yearlyPerMonth_price":79,"mer_yearlyPerMonth_price":99,"merPlusEko_yearlyPerMonth_price":199},"poster":{"html":"","css":""},"campaign":"","content":"","additional_data":{"main_intro_title":"Prova Omni Mer – första månaden gratis!","main_intro_body":"Nu öppnar vi helt nya dörrar för dig som vill få ut ännu mer av Omni. Du får den bästa fördjupningen från världsledande medier, upplåsta betalväggar, samt fakta och förklarande bakgrund som sätter nyheterna i ett sammanhang.","article_intro_title_owncontent":"Få mer fakta och förklaring – första månaden gratis!","article_intro_body_owncontent":"Vill du ha saklig förklaring till nyheterna som formar vår värld? Med Omni Mer kan du djupdyka i en lång rad aktuella ämnen. Dessutom bidrar experter med olika perspektiv, allt för att du själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning.","article_intro_title_licensed":"Fördjupande läsning från världen – första månaden gratis!","article_intro_body_licensed":"Med Omni Mer får du läsa de bästa artiklarna från The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, The Atlantic och andra världsledande medier. Internationella fördjupningar varvas med inspirerande läsning om hur teknologi och visioner förändrar världen.","article_intro_title_whitelabel":"Gå förbi betalväggar – prova Omni Mer!","article_intro_body_whitelabel":"Hindrar betalväggar dig från att få hela bilden? Genom samarbeten med en lång rad internationella medier som The Washington Post, Reuters, AP, Financial Times, Bloomberg, AFP m.fl. låser vi upp länkar som normalt är stängda för icke-prenumeranter.","app_offer_title_1":"Omni Mer Bas","app_offer_price_1":"Från 79 kr/månad","app_offer_body_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Oumbärligt innehåll för att förstå nyheterna på djupet. Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning.","markup":[{"offset":0,"length":54,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_button_text_1":"Prova på! Första månaden gratis!","app_offer_disclaimer_text_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"OBS! Om du redan är Omni Ekonomi-prenumerant bör du nyttja erbjudandet 'Omni Mer + Omni Ekonomi' nedan","markup":[{"offset":0,"length":4,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_title_2":"Omni Mer","app_offer_price_2":"Från 99 kr/månad","app_offer_body_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning. Läs dessutom Omni helt utan annonser och dela din prenumeration med en vän.","markup":[{"offset":95,"length":36,"type":"style:strong"},{"offset":136,"length":33,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"ios_app_offer_body_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning. Läs dessutom Omni helt utan annonser och dela din prenumeration med en vän.\n\nKan inte köpas här i appen","markup":[{"offset":95,"length":36,"type":"style:strong"},{"offset":136,"length":33,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"app_offer_button_text_2":"Kan enbart köpas på vår webbplats","app_offer_title_3":"Omni Mer + Omni Ekonomi","app_offer_price_3":"Från 199 kr/månad","app_offer_body_3":"Du får även tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.","ios_app_offer_body_3":"Du får även tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.\n\nKan inte köpas här i appen","app_offer_button_text_3":"Kan enbart köpas på vår webbplats","ios_app_offer_button_text_1":"Prova på! Första månaden gratis","ios_checkout_microtext_bulletpoint_1":"Du får prova Omni Mer gratis 30 dagar. Därefter betalar du","ios_main_intro_title":"Prova Omni Mer – första månaden gratis!","ios_article_intro_title_licensed":"Fördjupande läsning från världen – prova Omni Mer gratis!","ios_article_intro_title_owncontent":"Få mer fakta och förklaring – prova Omni Mer gratis!","ios_offer_price_1":"Från 79 kr/månad","web_offer_title_A":"Omni Mer","web_offer_price_A":"Besök om.omni.se för våra paket","web_offer_route_A":"/mer","web_offer_title_B":"Omni Mer + Omni Ekonomi","web_offer_price_B":"Besök om.omni.se för våra paket","web_offer_route_B":"/mer","web_offer_title_usp_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Oumbärligt innehåll för att förstå nyheterna på djupet","markup":[{"offset":0,"length":54,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_1":"Gå förbi betalväggar, samt få massor av innehåll som ger förklaring, bakgrund och fördjupning.","web_offer_title_usp_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Hela Omni Ekonomi","markup":[{"offset":0,"length":17,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_2":"Du får tillgång till vår systerprodukt Omni Ekonomi som annars är en separat prenumerationstjänst.","web_offer_title_usp_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Välj till annonsfritt.","markup":[{"offset":0,"length":22,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"web_offer_body_usp_3":"Du får läsa Omni helt utan annonser.","web_offer_button_text":"Besök om.omni.se","web_offer_disclaimer_text_1":"Se alla våra erbjudanden på om.omni.se","web_offer_disclaimer_text_2":"Se alla våra erbjudanden på om.omni.se","web_checkout_title_A":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer!","web_checkout_title_B":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer + Omni Ekonomi!","feature_title_1":"Fördjupande läsning från världsledande medier","feature_body_1":"Omni Mer ger dig den bästa fördjupande läsningen från The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, Financial Times, Foreign Affairs och andra världsledande medier. Djupdykningar i internationella frågor varvas med inspirerande läsning om hur teknologi och visioner förändrar världen.","feature_title_2":"Gå förbi betalväggarna","feature_body_2":"Hindrar betalväggar dig från att få hela bilden? Genom samarbeten med en lång rad internationella medier som The Washington Post, Reuters, AP, Financial Times, Bloomberg, AFP m.fl. låser vi upp länkar som normalt är stängda för icke-prenumeranter. För dig som vill läsa mycket nyheter – men omöjligt kan prenumerera på allt!","feature_title_3":"Få mer fakta och förklaring","feature_body_3":"Följ med Omni Mer bakom rubrikerna och få saklig förklaring och bakgrund till nyheterna. En lång rad experter bidrar dessutom med olika perspektiv, allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om händelserna och personerna som formar vår samtid.","feature_title_4":"Läs Omni annonsfritt","feature_body_4":"Vi på Omni jobbar hårt för att upplevelsen av våra annonser ska vara positiv. Trots det vet vi att en del gärna vill läsa Omni utan annonser – med Omni Mer kan du välja bort reklamen om du vill.","checkout_title":"Bra val, välkommen att prova Omni Mer Bas!","checkout_body":"Nu kan du starta din provperiod. Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med ditt val. Erbjudandet gäller endast för nya medlemmar.","checkout_microtext_bulletpoint_1":"Du får prova Omni Mer Bas gratis i 30 dagar*. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_1_A":"Du får prova Omni Mer Bas gratis. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_1_B":"Du får prova Omni Mer + Omni Ekonomi gratis. Därefter betalar du:","checkout_microtext_bulletpoint_2":"Avsluta när du vill inom provperioden.","checkout_microtext_bulletpoint_3":"Erbjudandet om provperioden gäller endast för nya medlemmar. Har du redan använt din period blir du betalande månads- eller årsmedlem.","checkout_microtext_bulletpoint_4":"Genom att gå vidare så godkänner du de allmänna villkoren och vår personuppgiftspolicy.","checkout_button_text":"Börja din provprenumeration","redirect_route":"/redirect","article_intro_title_v2_owncontent":"Läs denna och andra artiklar från Omni Mer gratis","article_intro_title_v2_licensed":"Få tillgång till ny fördjupande läsning. Varje dag.","article_intro_bullet_owncontent_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Förklaring, fördjupning och fakta. Förstå nyheterna på djupet med bakgrunder och expertkommentarer.","markup":[{"offset":0,"length":34,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_owncontent_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar. Klicka dig vidare och läs andra mediers premiuminnehåll via Omni.","markup":[{"offset":0,"length":21,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_owncontent_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Fördjupande läsning från världens bästa medier. Läs New York Times, The Economist och många andra direkt i Omni.","markup":[{"offset":0,"length":47,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_1":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Fördjupande läsning från världens bästa medier. Läs New York Times, The Economist och många andra direkt i Omni.","markup":[{"offset":0,"length":47,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_2":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Förklaring, fördjupning och fakta. Förstå nyheterna på djupet med bakgrunder och expertkommentarer.","markup":[{"offset":0,"length":34,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_bullet_licensed_3":{"key":null,"ref":null,"props":{"text":{"value":"Gå förbi betalväggar. Klicka dig vidare och läs andra mediers premiuminnehåll via Omni.","markup":[{"offset":0,"length":21,"type":"style:strong"}]}},"_owner":null},"article_intro_header":"Prova Omni Mer Bas gratis!","article_intro_button_text":"Testa gratis 1 månad!","article_intro_button_disclaimer":"Som ny medlem får du testa första månaden gratis! Därefter betalar du från 79 kr/mån.","web_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad","ios_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad","android_ekonomi_offer_title":"Testa gratis i en månad!\nBli medlem på vår webbplats"}}},"topicId":"f4805ca6-021b-4ede-9f75-387dfb0ad8fd","_sentryTraceData":"c9c2813496ac43a2b463828c2232280a-820f0bf1eb372fd9-0","_sentryBaggage":"sentry-environment=production,sentry-release=sBi6Qy1Fkl9LsV1Oa8X2Y,sentry-public_key=49ae2bf97c56395cdd92cf53b97270d9,sentry-trace_id=c9c2813496ac43a2b463828c2232280a,sentry-sample_rate=0.05,sentry-sampled=false"},"__N_SSP":true}