Bevaka
Rapportsäsongen

Rapportsäsongen Systemair

Systemair: Försäljningen är i stort enligt förväntan

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Systemair meddelar att försäljningen hittills under bolagets fjärde kvartal, februari-april, har varit enligt förväntan på de flesta marknader. Utsikterna för april och början av nästa räkenskapsår är dock svåra att uppskatta.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omkring 80 procent av Systemairs försäljning är koncentrerad till Europa så utvecklingen inom den regionen är av störst betydelse för bolaget.

"De flesta produktionsenheterna inom gruppen fortsätter sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Malaysia, Indien, Italien, Frankrike, Spanien och Sydafrika i två till tre veckor. Fabrikerna i Italien och Frankrike fortsätter dock att leverera lagerförda produkter", skriver Systemair.

Totalt berörs cirka 900 fabriksarbetare vid åtta fabriker. Resultateffekten har ännu inte analyserats, heter det.

Vid de svenska fabrikerna har 30 visstidsanställda varslats om uppsägning, cirka 340 kollektivanställda samt 140 tjänstemän kommer att gå ned till 60 procents arbetstid från och med 6 april. Personalbehovet utvärderas på veckobasis framöver.

"Utleveranser inom Europa kan försenas på grund av minskat utbud av lastbilsfrakter. Även försörjningen av komponenter börjar uppvisa brister till följd av stängda fabriker eller försenade frakter", skriver Systemair.

Bolaget vidtar åtgärder som medför besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på arbetstidsanpassningar, färre tillfälligt anställda samt generella kostnadsbesparingar.

1 apr