Bevaka
Alfred Berg

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rapportsäsongen Large Cap

Expert: Oron för vinstkollaps verkar just nu lite överdriven

Stockholmsbörsen är tillbaka på rekordnivåer sedan fjärde kvartalets sammanklappning följts av en rejäl rekyl under första kvartalet.

Charlotta Faxén, förvaltare på Lannebo fonder, tycker att det är för tidigt att blåsa faran över. Hon pekar på att inget faktiskt är löst i frågorna om brexit och handelskriget.

– Nu krävs det att bolagsrapporterna ska bli ganska bra för att det här ska kunna fortsätta, säger hon i Ekonomiekot Extra.

Siffrorna för det första kvartalet börjar trilla in i slutet av veckan men de bör inte vara något hot mot börsen, menar Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist.

”Förväntningarna är lägre än tidigare och reaktionen på H&M:s rapport visar att placerarna hellre ser glaset som halvfullt än halvtomt”, skriver han.

Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg, tror att vinstestimaten på Stockholmsbörsen är på väg att vända upp.

– Den här oron att vi skulle få en vinstkollaps, att toppen är nådd, verkar just nu lite överdriven. Det ser ganska hyggligt ut, säger han i podden Börssnack.

Den senaste tidens börsuppgång har samtidigt skett mot en fond av svag makrostatistik från framförallt Europa och Kina – vilket skapar oro, skriver Carnegie Fonders förvaltare Simon Blecher.

”Glöm inte att börsen är framåtblickande och detta bör tolkas som att marknaden räknar med att diverse inköpschefsindex och annat kommer att vända upp kommande månader”, skriver han.

6 apr 2019