Bevaka
Gruvindustri

Näringsliv

Ökad produktion för Semafo under 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Guldgruvbolaget Semafos produktion ökade med 39 procent under 2019, jämfört med 2018, till 340.900 uns. Justerat rörelseresultat blev 133 miljoner dollar (8,5) och justerat nettoresultat hänförligt till aktieägare blev 73,7 miljoner dollar, eller 0:22 dollar per aktie, jämfört med -4,5 miljoner respektive -0:01 dollar per aktie 2018.

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké som publicerades natten till onsdagen.

AISC-kostnaden, ett mått för kostnad per metallenhet såld, uppgick till 724 dollar per uns, en nedgång med 24 procent jämfört med 2018.

Guldförsäljningen uppgick till 476 miljoner dollar (297).

Kassaflödet från verksamheten före förändringar i sysselsatt kapital ökade till 247 miljoner dollar 2019 (110).

Bolaget upprepar sina produktionsprognoser för 2020. De är att återstarta Boungou-anläggningen med en förväntad initial tremåndersproduktion om 42.000-46.000 uns till en AISC-kostnad om mellan 530 och 560 dollar per uns. Fas 2 av Boungou-planen inkluderar en återuppstart av gruvan under det fjärde kvartalet 2020 för produktion av mellan 88.000 och 104.000 uns till ett AISC-kostnad om 745-795 dollar per uns. Mana väntas producera mellan 185.000-205-000 uns guld.

En initial prospekteringsbudget om 7 miljoner dollar har satts för 2020 och avser Semafos tre prioriterade projekt: Bantou (4 miljoner), Mana (2 miljoner) och Boungou (1 miljon).

Vad gäller reserver per 31 december 2019 var de följande:

Boungou - totala bevisade och sannolika reserver 10,3 miljoner ton, till en snitthalt om 3,72 g/t guld för 1,2 miljoner uns guld. Det kan jämföras med 10,9 miljoner ton till 3,94 g/t guld för 1,4 miljoner uns 2018. Minskningen beror på tömning då Bougou-gruvan producerade totalt 205.200 uns 2019. Totala uppskattade och indikerade resurser ökade med 60 procent till 5,8 miljoner ton till snitthalt 3,25 g/t guld för 0,6 miljoner uns.

Mana - mineralreserver 15 miljoner ton till en snitthalt om 2,91 g/t guld för 1,4 miljoner uns. Minrealresurserna låg på 43,6 miljoner ton till en snitthalt om 1,92 g/t guld för 2,7 miljoner uns.

Bantou - indikerat mineralresursestimat 51 miljoner ton till snitthalt 1,37 g/t guld för 2,2 miljoner uns guld.

4 mar