Bevaka
Mid Cap

Coronaviruset Mid Cap

Duni drar tillbaka utdelningen efter negativa coronaeffekter

(Direkt) Duni drar tillbaka sin utdelning och vidtar besparingsåtgärder mot bakgrund av pandemin covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Smittspridningen av covid-19 får stora konsekvenser för några av Dunis främsta kundgrupper, hotell och restauranger.

"Den kraftigt minskade efterfrågan inom dessa kundsegment förväntas ge negativa försäljningseffekter under andra kvartalet. Påverkan under följande kvartal är beroende av utvecklingen av pandemin", heter det.

Det kostnadsreducerande program som Duni nu lanserar innehåller en rad aktiviteter som arbetstidsförkortning, uppskjutna investeringar, stopp för nyanställningar och konsultkostnader och reseförbud. Implementeringen av dessa åtgärder förväntas ske snabbt och utan omstruktureringskostnader och ger därför i huvudsak effekt redan från och med andra kvartalet.

"Vår produktion är operativ och vårt leveransnät fungerar, vilket innebär att vi kan leverera inkommande order men vi anpassar produktionen löpande i linje med efterfrågan på marknaden", skriver bolaget.

Som en ytterligare åtgärd har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ställa in den redan aviserade aktieutdelningen om 5 kronor per aktie för 2019 och att således ingen utdelning ska utgå.

"Med vårt nu lanserade kostnadsprogram i kombination med förslaget om inställd utdelning, vill vi förbättra företagets förmåga att överbrygga denna efterfrågenedgång och fortfarande vara ett starkt bolag", skriver vd Johan Sundelin i en kommentar.

20 mar