Privatekonomi

Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Bopriserna

Småhusbyggandet spås fortsätta att bromsa in

Bara 9 000 småhus spås byggstartas i år, enligt Trä- och Möbelföretagens (TMF) senaste prognos. Det är en sänkning från den tidigare prognosen på 9 500.

TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren menar att brist på tomtmark är vad som håller nere småhusbyggandet mest. Han nämner också ett godtyckligt regelverk för bygglov och överklaganden samt Finansinspektionens amorteringskrav och bankernas sätt att tolka myndighetens regler för utlåningen.

Igår 12:09
Arkivbild. Erik Svensson / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ny statistik: Bopriserna steg på bred front i augusti

Priserna på villor steg i snitt med 2,3 procent och på borätter med 1,7 procent i augusti jämfört med månaden före. Det visar färska siffror från Valueguard som publiceras under morgonen. På årsbasis ökade snittpriset på villor med 2,4 procent och på bostadsätter med 2 procent.

I storstäderna syntes samma trend om än inte med lika kraftiga rörelser. I Stockholm steg priset på villor med 1,5 procent och på bostadsrätter med 0,5 procent mellan juli och augusti. I Göteborg och Malmö var prisökningen något högre.

Den stora prisuppgången på villor i riket förklaras delvis av att villaindex för medelstora städer steg med 3,3 procent mellan juli och augusti och därmed återhämtade sig till juni månads nivå.

Det är vanligt att index stiger i augusti och justerat för säsongseffekter stod Valueguards hox-index still i augusti. Sett över hela riket sjönk priserna på villor med 0,9 procent medan borättspriserna ökade med 0,7 procent.

Igår 04:00
Susanne Spector. TT.
undefined

”Stigande arbetslöshet tar ut effekten av lägre räntor”

Framöver står sjunkande räntor mot snabbt stigande arbetslöshet. Det skriver Nordeas senioranalytiker Susanne Spector i en kommentar till Valueguards boprisstatistik för augusti. Denna visade på oförändrade bopriser förra månaden och en tvåprocentig ökning i årstakt. Enligt Spector kommer utvecklingen att vara fortsatt stabil.

”Fallande långräntor kan ge ytterligare stöd åt bostadsmarknaden under hösten. Å andra sidan kan den snabbt stigande arbetslösheten antyda vissa nedåtrisker för stabila bostadspriser framöver”, skriver hon i en kommentar.

Igår 07:17
Läs mer om Bopriserna
Illustrationsbild. TT.
Pensionsklyftan

En av tio slutade spara till pensionen efter slopat avdrag

Var tionde person som pensionssparade innan 2016 slutade med det när avdragsrätten slopades. Det visar en ny undersökning som Yougov utfört på uppdrag av Nordnet.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, ser med oro på nedgången.

– De allra flesta av oss behöver spara privat till pensionen för att inte åka på en privatekonomisk chock när arbetsliv byts till pensionärsliv. Att 600 000 svenskar helt slutade pensionsspara när avdragsrätten togs bort är allvarligt, säger hon.

I åldern 40–49 år är nedgången ännu större, 14 procent. Det är även fler män än kvinnor som slutat pensionsspara till följd av förändringen.

9 sep
Frida Bratt. TT.
undefined

Bratt: Svenskarna måste få incitament att spara mer

En stor andel svenskar riskerar privatekonomisk chock när de går i pension. Det menar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, som varnar för utvecklingen med minskat privat pensionssparande.

– Svenskarna är i stort behov av att återigen få incitament att spara långsiktigt. Vi behöver en sparform dedikerad för pension, där den som lägger undan lite pengar för framtiden får lägre skatt, säger hon i ett pressmeddelande.

Bratt föreslår att politikerna inför en ny sparform som kunde kallas pensionssparkonto, PSK. Kontot ska fungera som dagens kapitalförsäkring, med skillnaden att den som binder pengarna till 65 års ålder belönas med lägre skatt, förslagsvis 15 procent.

På en kapitalförsäkring (och ISK) betalar spararen i dag 30 procent skatt på schablonintäkten.

9 sep
Läs mer om Pensionsklyftan